Obsah

Dodatok č.4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku SIEA Stiahnuté: 50x

Dodatok č. 5 k zmluve o dielo 196/2020 Stiahnuté: 52x

Zmluva č.13-2022 o poskytovaní audítorských služieb Stiahnuté: 44x

Súhrnná správa o zákazkách - 1.Q 2021 Stiahnuté: 60x

Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - MŽP SR Stiahnuté: 47x

Dodatok č. 4/2021 k zmluve o dielo č. 25 Brantner Stiahnuté: 43x

Dodatok č.2 k úverovej zmluve č.333614-2021 Stiahnuté: 43x

Dodatok č.4/2021 k zmluve o dielo č. 25 s Brantner s.r.o. Stiahnuté: 46x

Dodatok č. 9 k zmluve 10/2013 o poskytovaní príspevku na prevádzku spojov prímestskej autobusovej linky Stiahnuté: 65x

Dodatok č. 4 k zmluve o dielo č. 196/2020 Stiahnuté: 43x

Dohoda č. 21/17/010/33 Stiahnuté: 38x

Zmluva o poskytovaní služieb č.1/2021 - zabezpečenie odvozu odpadu Stiahnuté: 34x

Zmluva o združenej dodávke elektriny II. - ZSE Stiahnuté: 42x

Zmluva o združenej dodávke elektriny - ZSE Stiahnuté: 32x

Zmluva o združenej dodávke plynu - ZSE Stiahnuté: 30x

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi - Úrad prce, sociálnych vecí a rodiny Stiahnuté: 32x

Zmluva so Západoslovenskou distribučnou a.s. o zriadení vecných bremien Stiahnuté: 34x

Nájomná zmluva medzi obcou Rastislavice a NSK o prenájme pozemkov Stiahnuté: 34x

Dodatok č.3/2020 k zmluve č.25/2011 s BRANTNER s.r.o. Stiahnuté: 48x

Zmluva o poskytovaní služieb č.14/TZ/2021 s BRANTNER s.r.o. zabezpečenie odvozu odpadu Stiahnuté: 112x

Stránka

Faktúry, zmluvy, objednávky