Obsah

ERB 

erb

Popis erbu:

Erb obce Rastislavice tvorí v červenom štíte zo zlatej oblej pažite vyrastajúca strieborná zlatolistá lipa, sprevádzaná po bokoch zlatými hlaholskými iniciálami K (Konštantín) a M (Metod).

Erb smie obec Rastislavice používať či už vo farebnej, čiernobielej alebo inej podobe najmä v obecnej pečati, na ozančenie svojho majetku, ako aj pri pri všetkých vhodných príležitostiach.

zástava

VLAJKA

vlajka


Vlajka obce Rastislavice má podobu siedmich pozdĺžnych pruhov žltého, bieleho, červeného, bieleho, červeného, bieleho a žltého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu.

PEČAŤ

Pečať obce Rastislavice je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC RASTISLAVICE. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.