Obsah

Miestne kultúrne stredisko v Rastislaviciach

Kultúrny referent: Mgr. Mária Derďaková 

Kontakt:  0917857814 , kd.rastislavice@gmail.com

oznam

KD

Ponuka a možnosti využitia priestorov kultúrneho domu

Priestory kultúrneho domu možno využiť na organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí, akými sú svadby, rodinné oslavy, kary, stretávky, večierky, zábavy, diskotéky a iné na vyžiadanie (kapacita pre cca 120 ľudí). K dispozícii je plne vybavená kuchyňa vrátane príslušenstva, ktoré je možné vypožičať si (taniere, poháre, príbory, a pod.)

Firmy môžu využiť priestory na prezentáciu a propagáciu svojich výrobkov a služieb, príp. školenia pre svojich zamestnancov s možnosťou zapožičania data projektoru.

V kultúrnom dome je WIFI pripojenie.


Sadzobník poplatkov za prenájom priestorov a inventáru platný od 1.7.2021


Zoznam zástupcov spoločenských organizácií v Rastislaviciach

Spolok

Meno

Tel.č.

Mail

FK Slovan

Ján Vacula

0907431999

vaculajan956@gmail.com

DHZ

Michal Kalužák

0908131464

Dhz.rastislavice@gmail.com

MS SČK

Helena Hlavačková

035/6478238

 

Máme radi Rastislavice o.z.

Jana Králiková

0907686206

jana.kralikova80@gmail.com

Cvičenci

Miroslav Holec

0907736579

miroslavholec@centrum.sk

Klub mladých

Viktória Galovičová

0907900921

viktoria.galovicova3@gmail.com

Klub dôchodcov

Mgr. Gabriela Kuklišová

0908883308

gabika.kuklisova@post.sk

Rastislavická Konopa

Mária Ferusová

0905384828

maria.ferusova@gmail.com

Stolno-tenisový klub

Vladimír Králik

0905435187

 

JOGA

Tatiana Kořínková

0949644948

ttatianaa13@gmail.com

Poľovnícke združenie

Marián Mokráš

0915122859

 

ZUMBA

Zuzana Kováčová

0918584153

zuzuska379@gmail.com

ZO SZPB

Mária Ferusová

0905384828

maria.ferusova@gmail.com