Obsah

KLUB  DÔCHODCOV Rastislavice, o.z.

Z  iniciatívy starostu obce Miroslava Juhásza bol založený 11.1.2017 v Rastislaviciach  Klub dôchodcov, ktorého úlohou je združovať dôchodcov a ponúkať im vyžitie v ich dôchodkovom veku vo všetkých oblastiach život.  


Ciele klubu:

a/ podnecuje aktivitu občanov obce poberajúcich dôchodok
   b/ začleňuje ich do života spoločnosti a tak ich zbavuje pocitu osamelosti
   c/ uspokojuje ich kultúrne a spoločenské potreby
   d/ poskytuje im prostredníctvom iných organizácií a inštitúcií spoločenské, zdravotnícke a        poradenské služby
Činnosť klubu je zameraná na:
   a/ prácu v záujmových oblastiach
   b/ poriadanie kultúrnych a športových podujatí
   c/ výchovno-vzdelávaciu činnosť
   d/ organizovanie zájazdov
   e/ verejnoprospešnú prácu

VÝBOR Klubu dôchodcov:

Predseda KDR: Mgr. Gabriela Kuklišová

Podpredseda: Ing.PaedDr. Dagmar Gonosová

Pokladník a kultúrny referent: Peter Schusnix

Kronikárka: Oľga Hačková

Revízna komisia: Ján Sýkora a Helena Čačaná

Oblasti záujmov: 

Vzdelávanie: Mgr. Gabriela Kuklišová

Literatúra a história: Zuzana Antalová a Ing. PaedDr. Dagmar Gonosová

Spev: Helena Čačaná, Helená Póšová

Gastronómia: Mária Pavlíčková a Božena Bašková

Organizačná forma klubu:         

záujmové združenie

Výška ročného členského príspevku: 3€


Vidiecka univerzita 3.veku

univerzitaCieľom VUTV (bližšie info na http://www.vutv.uniag.sk/) je sprístupniť záujmové vzdelávanie aj pre seniorov žijúcich vo vidieckych obciach, ktorí nemajú možnosť pravidelne dochádzať za vzdelávaním na pôdu univerzity sídliacej v krajskom meste. Tzv. „pridaná hodnota“ tohto modelu vzdelávania spočíva nielen v rozširovaní vedomostí a rozhľadu, ale predovšetkým v kolektívnom modeli výučby a kultúrno-spoločenských atribútoch tohto vzdelávania, čo pre seniorov znamená najmä možnosť stretávania sa a zmysluplného využitia voľného času v kolektíve vekovo príbuzných osôb.

VUTV realizuje Klub dôchodcov v spolupráci s SPU Nitra v rámci projektu s názvom
"Pomôžme seniorom do sveta internetu!" a s finančnou dotáciou NSK . Počtom 34
seniorov pokračuje vo vzdelávaní III. modulom - Civilizačná gramotnosť seniorov .

Zo vzdelávacích programov si vybrali :
1. Informačné a komunikačné technológie
2. Právo pre seniorov
3. Podvody a ochrana voči nim
Celkový rozsah výučby jedného cyklu VUTV je 20 hodín od októbra 2019 až do januára
2020. 

logo

Názov projektu: "Pomôžme seniorom do sveta internetu!"                                    Tento projekt je spolufinancovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo

Stretnutie členov Klubu dôchodcov bude vo štvrtok 4.7. o 14.00 hod.


Výlet v Dolnej Krupej

výlet


Divadelné popoludnie

oznam


Seniori v divadle

kdr

 


Vianočný koncert

oznam

Jesenná kultúra rastislavických seniorov

divadlo


Seniori v Hroňskom Beňadiku

výlet


Seniori v Rajci

KDR

 


Seniori opäť v divadle

divadlo

Návšteva divadla v Nových Zámkochdivadlo


Beseda s historikom Michalom Kšiňanom

beseda


Koncert Kantáty

koncert


Návšteva divadla v Nových zámkoch

divadlo


Seniori v divadle

divadlo


Seniori v divadle

divadlo


Brigáda

brigáda


Jesenný výlet rastislavických seniorov

výlet


Seniori v divadle:

divadlo


Celodenný výlet seniorov

výlet


Seniori v divadle

kdr


 

Stretnutie seniorov

oznam


Seniori v SND

snd

 Výlet do Topoľčianok

výlet


RASTISLAVICKÝ SENIOR - časopis č.1

Rastislavický senior č.2

Rastislavický senior č.3 

Rastislavický senior č.4  - tajnička č.4


Letná škola Univerzity tretieho veku  - 

ON LINE

Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite sa začala prvá online Letná univerzita tretieho veku. Cieľom organizátorov bolo vyplniť letné dni seniorom, ktorí majú záujem o nové informácie a chcú sa zlepšiť aj vo využívaní digitálnych technológií.

univerzita

Letná univerzita tretieho veku sa uskutočnila od 6. do 16. júla. Každý deň dopoludnia bola pripravená jedna online prednáška a po nej nasledoval priestor na diskusiu. Prednášky boli zostavené tak, aby účastníkom predstavili výskum na univerzite, ako aj jednotlivé pracoviska univerzity. Svojimi prednáškami prispeli: Botanická záhrada, Výskumné centrum Agrobiotech, Transferové centrum, Centrum výskumných a vzdelávacích projektov Fakulty ekonomiky a manažmentu, Katedra technológie a kvality rastlinných produktov Fakulty biotechnológie a potravinárstva,  Katedra zeleninárstva a Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva Fa-kulty záhradníctva a krajinného inžinierstva.

Konkrétne sa prednášky venovali medu a včelím produktom, pestovaniu liečivých i balkónových rastlín a súčasťou rozvrhu boli aj prednášky o jedlých a liečivých hubách, netradičných plodinách a ich využití v gastronómii, o zdravých potravinách a stravovaní v post -covidovom období, ale aj o konzumácii vína či sociálnych inováciách v agropotravinárstve.

Do uvedenej formy vzdelávania sa zapojili aj naše seniorky – D. Gonosová, J. Pápaiová, O. Fulierová, G. Kuklišová a Z. Demínová. Prednášky boli mimoriadne zaujímavé a keďže sa nahrávali a dali stiahnuť, verím, že po odsúhlasení autorov si ich v budúcnosti budeme môcť na niektorom stretnutí vypočuť.

G. Kuklišová


Úspešné projekty

Pomôžme seniorom do sveta internetu! - Nitriansky samosprávny kraj

logo


Pomôžme seniorom socializovať sa! - Nadácia Volkswagen Slovakia

logo

Fotogaléria TU


AKCIE KDR r.2021:

1. Brigáda

AKCIE KDR r.2020:

5. Stretnutie na ihrisku

4. Rybníky

3. Seniori v divadle

2. Beseda s ombudsmankou

1. Výlet seniorov v Trnave

AKCIE KDR r.2019:

16. Koncert v SPU

15. Vianočný koncert

14. Prednáška KDR

16. Tvorivé dielne

15. Brigáda seniorov

14.Vidiecka univerzita

13.Seniori v divadle

12.Deň zdravia

11.Výlet do Tekova

10. PROMÓCIE

9.Absolventi   VUTV na pôde SPU

8.Bradlo

7.Seniori v divadle

6. Bezpečný senior

5. Brigáda KDR

4. Vidiecka univerzita- štepenie

3. Seniori v parlamente

2. KDR v Bratislave

1. Vidiecka univerzita - prednáška


AKCIE  KDR r.2018:

22. Vianočný dar SPU

21. Vianočný koncert

20.Batôžková zábava

19. Nedeľné popoludnie v Redute

18. Otvorenie semestra VUTV

17. Zástupkyne KDR na ministerstve

16.Seniori v divadle

15. Brigáda seniorov

14. Vidiecka univerzita 3.veku

13. Rastislavickí seniori na výlete

12.Slávnostné ukončenie štúdia

11.Seniori v Skalici

10.Seniori v SND

9.Deň Vidieckej univerzity

8.KDR v súťaži "Chlieb spája" 

7.Deň narcisov

6.Beseda so psychologičkou

5.Jarné upratovanie cintorínov

4.Návšteva divadla v Nitre

3.Seniori v Martine

2.Batôžková zábava KDR

1.stretnutie KDR v r. 2018 


AKCIE  KDR r.2017:

1.KDR v Oponiciach

fotogaleria/2017/kdr-v-oponiciach-354sk.html?page=2

2. Beseda s kriminológom

fotogaleria/2017/beseda-s-kriminologom-346sk.html?page=2

3. Dňa 6.6.2017 sa uskutočnil zájazd členov KDR do Banskej Štiavnice

Informácie o zájazde: tu ku stiahnutiu

4. Deň zdravia 12.9.2017

fotogaleria/2017/den-zdravia-329sk.html

5. Hudobné popoludnie

fotogaleria/2017/hudobne-popoludnie-pre-seniorov-322sk.html

6. Univerzita 3.veku - začiatok

fotogaleria/2017/univerzita-3veku-v-rastislaviciach-327sk.html

7.  Seminár zameraný na zvyšovanie finančnej gramotnosti seniorov: 

http://Porgram:   CIVILIZAČNÁ GRAMOTNOSŤ SENIOROV 1. Abeceda financií a rozpočtovníctvo 2. Podvody a ochrana voči nim Lektor:      RNDr. Gabriel Schlosser - expert na ochranné prvky bankoviek, Národná banka Slovenska

8. Vianočné posedenie s Kantátou