Obsah

Organizačná štruktúra Obecného úradu

Referentka účtovníctva:  Jarmila Pavelová

Kontakt:

- obecrastislavice@gmail.com 

- 035/6478102 ,  0917 212 706

Referentka daní a poplatkov:  Zuzana Kuricová

Kontakt:

- obecrastislavice.z@gmail.com

- 035/6478102, 0917 212 691

Referentka kultúry:  Mgr. Mária Derďaková

Kontakt:

- kd.rastislavice@gmail.com

- 0917 857 814

Dohľad nad ochranou osobných údajov: Mgr. Vladimír Salaj

Kontakt:  0905602885

 

Údržbár:  Jozef Kuric - poruchy obecného vodovodu, poruchy osvetlenia v obci

Tel.: 0917 272  696 

Upratovačka:  Alena Mikulecová