Obsah

Správy

25.01.2023

oznam

MUDr. Fujaš

Oznam

Detail

25.01.2023

pozvánka

Pozvánka na koncert školy

ZŠ Rastislavice

Detail

19.01.2023

pozvánka

Pozvánka na 4. zasadnutie OZ

Rastislavice

Detail

18.01.2023

oznam

MUDr. Fujaš oznamuje

Rastislavice

Detail

17.01.2023

oznam

REFERENDUM

Sobota 21.1.2023

Detail

Úradná tabuľa

30.01.2023 - 15.02.2023

Výzva na predkladanie ponúk

Zákazka s nízkou hodnotou na predmet zákazky: "Rastislavice, chodník č. 1"

Detail

26.01.2023 - 11.02.2023

VZN č.1/2023 o obecnej kronike

Detail