Obsah

Rámcová zmluva Stiahnuté: 248x

DPO Zmluva 59 065 Stiahnuté: 236x

Zmluva o dielo 022019 Stiahnuté: 356x

KD Stiahnuté: 260x

Zmluva o dielo č. 2/2019 Stiahnuté: 337x

Mandátna zmluva Stiahnuté: 307x

Mandátna zmluva 05/8D/2019 Stiahnuté: 310x

Zmluva č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/K703 Stiahnuté: 318x

ARIO-DIREKTA/ Kúpna zmluva Stiahnuté: 940x

Rozpočet k zmluve PHZ Stiahnuté: 397x

Zmluva PHZ-OPK1-2018-000889-003 Stiahnuté: 293x

Zmluva o spolupráci SPU Stiahnuté: 272x

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve Stiahnuté: 314x

Faktúry OcÚ Stiahnuté: 384x

Faktúry OcÚ Stiahnuté: 325x

kúpna zmluva Palica Stiahnuté: 319x

Faktúry OcÚ Stiahnuté: 371x

Faktúry OcÚ Stiahnuté: 270x

Faktúry OcÚ Stiahnuté: 289x

Zmluva o dielo Stiahnuté: 298x

Stránka

Faktúry, zmluvy, objednávky