Obsah

MS ČK Rastislavice

Miestny spolok Červeného kríža vznikol 16.1.2007 na podnet predsedníčky ÚS ČK v Nových Zámkoch p. Alžbety Dubnickej (rodáčky z Rastislavíc) a p. Richarda Krausa.
Prípravný a zakladajúci výbor tvorili: Hlavačková Helena, Fulierová Oľga, Antalová Zuzana, Krausová Eva a Schusnixová Eva. V súčasnosti má MS ČK Rastislavice 45 členov. 


Výbor MS ČK:
Helena Hlavačková - predseda                                                                                              Oľga Fulierová - podpredsedníčka                                                                                      Eva Schusnixová - pokladníčka
Petronela Markovičová - kontrolór                                                                          Ing. Dagmar Gonosová - členka výboru
Richard Kraus - člen výboru
Jarmila Pavelová - členka výboru
MS ČK organizuje spolu s Kalvín pubom odbery krvi, oceňovanie darcov krvi, zdravotnícke besedy v škole, návštevy divadla, starostlivosť o starých občanov v podobe vianočných balíčkov.


Najvýznamnejšie ocenenie darcu krvi:
Róbert Valíček - Medaila Dr.Kňazovického


Plán práce na r. 2020:

Marec: - Oceňovanie darcov krvi, Výročná schôdza členov MS SČK, Odber krvi

Máj: - Účasť na akcii "Deň sv.Floriána", zájazd do Gabčíkova

Jún: - Prednáška "Prvá pomoc" v ZŠ Rastislavice

Júl: - Odber krvi

Október: - Účasť na akcii "Úcta k starším"

November: - Odber krvi

December: - Balíčky pre seniorov nad 80r.


 

Fotogaléria

krv

Odber krvi 29. 6. 2020

#

Odber krvi 1. 12. 2019

#

Deň sv. Floriána 12. 6. 2019

#

Odber krvi 26. 3. 2019

#

Miestny spolok SČK 14. 7. 2015