Obsah

MS ČK Rastislavice

Miestny spolok Červeného kríža vznikol 16.1.2007 na podnet predsedníčky ÚS ČK v Nových Zámkoch p. Alžbety Dubnickej (rodáčky z Rastislavíc) a p. Richarda Krausa.
Prípravný a zakladajúci výbor tvorili: Hlavačková Helena, Fulierová Oľga, Antalová Zuzana, Krausová Eva a Schusnixová Eva. V súčasnosti má MS ČK Rastislavice 45 členov. 


Výbor MS ČK:
Helena Hlavačková - predseda                                                                                              Oľga Fulierová - podpredsedníčka                                                                                      Eva Schusnixová - pokladníčka
Petronela Markovičová - kontrolór                                                                          Ing. Dagmar Gonosová - členka výboru
Richard Kraus - člen výboru
Jarmila Pavelová - členka výboru
MS ČK organizuje spolu s Kalvín pubom odbery krvi, oceňovanie darcov krvi, zdravotnícke besedy v škole, návštevy divadla, starostlivosť o starých občanov v podobe vianočných balíčkov.

 

 

Fotogaléria

krv

Odber krvi 29. 6. 2020

Odber krvi 1. 12. 2019

Deň sv. Floriána 12. 6. 2019

Odber krvi 26. 3. 2019