Obsah

 

Harmonogram separovaného zberu na rok 2024

odpadHarmonogram zberu komunálneho odpadu 2024

odpad

Otváracie hodiny skládky biologicky rozložiteľného odpadu:

Každú sobotu od 09.00 do 12.00 hod.


ZBER POUŽITÉHO OLEJA

Každý pracovný deň počas stránkových hodín na OcÚ Rastislavice

Info: Mgr. Derďaková, 0917857814

odpad


ZBER veľkoobjemného odpadu

👉Zber veľkoobjemného odpadu sa bude v obci Rastislavice uskutočňovať 2x do roka (na jar a na jeseň), kedy v obci bude pristavený kontajner na nadrozmerný odpad.

👉Od 1.1.2023 je zákaz vývozu veľkoobjemného odpadu na dvor za budovou Obecného úradu.

👉Na dvor môžu občania priviezť iba elektronický odpad (chladničky, televízory a pod.) a odpadové železo.

👉Občania si môžu objednať odvoz nadrozmerného odpadu na obecnom traktore (1jazda/10€).


​​​​​​brantner

 

Ako triediť odpad? Informácie nájdete TU: triedime.sk

V separovanom zbere sa zbiera: sklo/ nepatria sem zrkadlá, autosklá ani drôtové sklá/

papier/ nepatria sem vrecia od cementu, silne znečistený papier a použité vreckovky/

tetrapaky, kovové obaly-plechovky,

PET fľaše aj od aviváží a saponátov

zmesné plasty/ nepatria sem obaly od motorvého oleja, hadice na polievanie,PVC, plastové okenné profily/

tégliky od jogurtov dajte zvlášť do malej igelitovej tašky

Vrecia pripravené k zberu zaväzujte, je to dôležité pri manipulácii!