Obsah

 

Harmonogram separovaného zberu na rok 2022

zber

 

 

brantner

 

Ako triediť odpad? Informácie nájdete TU: triedime.sk

V separovanom zbere sa zbiera: sklo/ nepatria sem zrkadlá, autosklá ani drôtové sklá/

papier/ nepatria sem vrecia od cementu, silne znečistený papier a použité vreckovky/

tetrapaky, kovové obaly-plechovky,

PET fľaše aj od aviváží a saponátov

zmesné plasty/ nepatria sem obaly od motorvého oleja, hadice na polievanie,PVC, plastové okenné profily/

tégliky od jogurtov dajte zvlášť do malej igelitovej tašky

Vrecia pripravené k zberu zaväzujte, je to dôležité pri manipulácii!