Obsah

Prenosná urna

Typ: ostatné
voľby Voľby do EÚ

Prenosná volebná schránka   


Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže požiadať o hlasovanie mimo volebnej miestnosti t. j. prostredníctvom prenosnej volebnej schránky.
O vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky možno požiadať telefonicky, elektronickou poštou, osobne alebo prostredníctvom inej osoby na Obecnom úrade v Rastislaviciach v lehote do piatka 7. júna 2024 do 12.00 hod.

Kontakt: 
Jana Mulinková
t. č. 035/6478102

e-mail:  obecrastislavice@gmail.com 

    
V deň konania volieb v sobotu 8. júna 2024 sa môže volič (sám alebo prostredníctvom inej osoby) s požiadavkou o prenosnú volebnú schránku obrátiť na príslušnú Miestnu volebnú komisiu v Rastislaviciach.

Adresa: Obecný úrad Rastislavice, Hlavná 27/87, 94108 Rastislavice
Miestnosť: Zdravotné stredisko
Kontakt na volebnú komisiu v deň konania volieb: 
 0917 212 706


Vytvorené: 5. 6. 2024
Posledná aktualizácia: 5. 6. 2024 9:01