Obsah

Oznam ZŠ

Typ: ostatné
oznam Rastislavice

Vážení rodičia,

prihováram sa k vám v mojom mene, ako aj v mene ostatných zamestnancov Základnej školy s materskou školou v Rastislaviciach, aby ste zvážili rozhodnutie - prehlásiť vaše dieťa na inú školu. Viem, že dospelí ľudia robia väčšinou uvážené kroky a zrejme ste sa rozhodli po dôkladnom zvážení všetkých pre a proti s dopadom na vaše dieťa. Napriek tomu sa pokúšame vás osloviť, či predsa len vaše rozhodnutie neprehodnotíte. Škola je živý organizmus a ani jeden školský rok nie je rovnaký. Menia sa počty žiakov, aj personálne obsadenie podľa aktuálnej potreby. Neprináleží mi hodnotiť, či sa mnohé veci nedali odkomunikovať inak a či sa nedalo zo školy zachrániť viac. Prvýkrát som sa prihovorila na verejnom fóre rodičom v kultúrnom dome, nakoľko som bola požiadaná zástupcami obce o pomoc ako učiteľka, ktorá mala záujem zostať učiť vaše deti. Bohužiaľ, môj dobrý úmysel, zastaviť odliv detí a zachrániť prvý stupeň alebo ročníky  1 – 5, sa nestretol u všetkých s pochopením, ba dokonca za ním niektorí hľadali môj prospech.

Som učiteľ telom aj dušou. Viem porovnať veľké mestské i malé dedinské školy. Mojej osobe a môjmu naturelu vyhovuje malá dedinská škola, kde sa pravidelne stretáva komunita ľudí – učiteľov a ďalších pracovníkov školy, rodičov, zástupcov obce a iných organizácií, ktorí budú uvažovať, ako veci riešiť, ako pomôcť, ako to urobiť čo najlepšie. Ktorí budú mať vzájomné pochopenie a slušnosť. Ktorí nebudú súdiť, ohovárať, nafukovať veci, ale budú hľadať rozumné  a rozvážne riešenia s pozitívnym dopadom na deti.

Len obec, v ktorej je škola a podporuje deti, nebude vymierať. Pretože v nej budú mladé rodiny, ktoré si ráno prinesú do školy svoje deti a budú vedieť, že sa o ne postaráme, že ich budeme učiť, vychovávať, že ich nakŕmime, že vám ich postrážime, pokiaľ neprídete z práce. Že ak nebudete stíhať vy, zastúpia vás starí rodičia, krstná mama alebo dobrá suseda. Chcem vás ubezpečiť, že aj keď budú na hodinách zmiešané ročníky, nebude to kontraproduktívne a v rámci rovesníckeho učenia si môžu odovzdávať poznatky a vzájomne sa obohacovať.

Personálne obsadenie školy podlieha výmene takmer každý rok. Učitelia prichádzajú a odchádzajú. No škola bez detí nie je škola. Tak, ako rodič dieťa prihlási, môže ho aj odhlásiť. Zmena žiakov sa v škole deje bežne z rôznych príčin aj počas školského roka. No tento odliv nebol bežný. Pre školu je však kľúčový termín do 15. septembra kvôli normatívu na žiaka.

Ak sa rozhodnete urobiť zmenu, nahláste vaše rozhodnutie do 7. júla 2023, aby sme mohli reálne nastaviť nový školský rok.

                                   Janka Šutková, poverená vedením školy do konania výberového konania

 

 


Vytvorené: 2. 7. 2023
Posledná aktualizácia: 2. 7. 2023 21:12