Obsah

Označovanie ulíc

Typ: ostatné
oznam Rastislavice

Vážení občania,

v súvislosti s pomenovaním ulíc a doplnením orientačných čísiel k súpisným číslam budov Vám oznamujeme, že ešte stále si majitelia nehnuteľností môžu denne počas stránkových hodín prevziať na obecnom úrade tabuľky s orientačnými číslami, ktoré Vám budú poskytnuté bezodplatne.

Rovnako od 27.9. 2022 bude zamestnancami obce postupne vykonávaná inštalácia tabúľ s názvami ulíc. Každá ulica bude označená na jej začiatku a na konci. Tabule s názvami ulíc budú umiestňované na oplotenie dotknutých nehnuteľností. V prípadoch, kedy to z akýchkoľvek dôvodov nebude možné, budú tabuľky po dohode s majiteľom umiestnené na samotnú budovu. Bližšie informácie Vám budú poskytnuté pri prevzatí orientačného čísla, prípadne na obecnom úrade v Rastislaviciach.


Vytvorené: 27. 9. 2022
Posledná aktualizácia: 27. 9. 2022 8:30