Obsah

2. kolo prezidentských volieb

Typ: ostatné
oznam Rastislavice

🇸🇰 2. kolo prezidentských volieb sa uskutoční v sobotu 6. apríla 2024 od 7.00 do 22. hod. 🇸🇰 Občania, ktorí majú hlasovacie právo môžu prísť voliť do budovy Obecného úradu v Rastislaviciach, kde sa nachádza 1. volebný okrsok.

❗Oznámenie o hlasovaní do prenosnej volebnej urny:

Oznamujeme voličom, že volič môže zo závažných, najmä zdravotných dôvodov požiadať sám alebo prostredníctvom inej osoby obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu, aby mohol hlasovať mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

❗Je potrebné, aby osoba bola zapísaná v zozname voličov, do ktorého okrsku patrí podľa trvalého pobytu alebo aby mal volič vybavený hlasovací preukaz❗

Takúto žiadosť možno urobiť vopred telefonicky na telefónnom čísle Obecného úradu v Rastislaviciach 035/6478102 alebo osobne na Obecnom úrade počas úradných hodín.


Vytvorené: 2. 4. 2024
Posledná aktualizácia: 2. 4. 2024 7:38