Obsah

Obecné zastupiteľstvo obce Rastislavice zriadilo uznesením OZ č. 1/2022 zo dňa 28.11.2022 komisiu podľa čl.7 Odst.5 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu Komisiu na ochranu verejného záujmu s tým, že náplň práce a spôsob rokovaní tejto komisie priamo upravuje Ústavný zákon č.357 z r.2004 o ochrane verejného záujmu.

1. Zápisnica zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu 

2. Zápisnica zo zasadnutia komisie