Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Rastislaviciach:

Emília Kovarčíková- zástupca starostu obce 

Peter Bednárik  - poslanec

Ing. Ján Pochyba- poslanec 

Juraj Barcaj - poslanec 

Ing. Ingrid Pojezdalová - poslankyňa

Ing. Nikoleta Pavelová - poslankyňa 

Jarmila Šurábová - poslankyňa 

Rokovací poriadok OZ Rastislavice

Zásady odmeňovania poslancov OZ Rastislavice