Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Rastislaviciach:

Mgr. Adriana Pašková - zástupca starostu obce 

Ing. Ján Pochyba- poslanec 

Jana Králiková - poslankyňa 

Miroslava Molnárová - poslankyňa

Mgr. Gabriela Hlinická - poslankyňa 

Emília Kovarčíková - poslankyňa 

Michal Kalužák - poslanec 

Rokovací poriadok OZ Rastislavice

Zásady odmeňovania poslancov OZ Rastislavice