Obsah

Poloha obce:

Obec Rastislavice patrí do okresu Nové Zámky. Jej chotár je rozložený v Podunajskej nížine na južnom okraji Nitrianskej pahorkatiny. Vzdialenosť od krajského mesta Nitry je 25 km a od okresného mesta Nové Zámky taktiež 25 km. Spojenie s okresným mestom a krajským mestom je autobusovou dopravou. V komunikačnom spojení so železnicou sú dva smery: Komjatice 7,5 km, (smer Nitra - Nové Zámky) a Jatov železničná zástavka 5,5 km (na trati Nové Zámky – Bratislava).


mapa