Obsah

Oceňovanie darcov krvi 2018

Miestny spolok SČK Rastislavice

Na výročnej schôdzi miestneho spolku SČK, ktorá sa uskutočnila dňa 1.3.2019 boli ocenení nasledovní viacnásobní darcovia krvi:

Peter Vida - bronzová plaketa

Petronela Markovičová - strieborná plaketa

Mgr. Adriana Pašková - zlatá plaketa

Pamätný list MS SČK pri príležitosti 100. výročia založenia ČsČK za mnohonásobné darcovstvo krvi bol udelený týmto držiteľom uzlatej a diamantovej Janského plakety a medaily Dr.Kňazozovického:

Ernestovi Odráškovi 

Milanovi Šikovancovi

Augustínovi Sagáčikovi

Erike Ligasovej

Ivanovi Hanákovi

Ing. Jozefovi Otrasovi

Oľge Slížovej

Mgr. Adriane Paškovej

Stanislavovi Palovčíkovi

Róbertovi Valíčkovi

Všetkým darcom ďakujeme, vážime si ich dobročinnosť a veríme, že sa s nimi budeme stretávať aj pri ďalších dobrovoľných odberoch krvi.

Helena Hlavačková

predsedníčka miestneho spolku SČKVytvorené: 16. 3. 2019
Posledná aktualizácia: 16. 3. 2019 12:21
Autor: Správce Webu