Obsah

Oceňovanie darcov krvi

10.6.2022

Slávnostné oceňovanie darcov krvi

Krv je najvzácnejšia tekutina na svete, ktorú nie je možné ničím iným nahradiť. Jediným a výlučným zdrojom tejto tekutiny je človek – darca krvi. Každý, kto krv daruje si zaslúži pozornosť verejnosti. O to viac tí, ktorí najvzácnejšiu tekutinu darujú pravidelne. Slovenský Červený kríž oceňuje za bezpríspevkové darovanie krvi podľa počtu odberov darcov krvi plaketami profesora Dr. Jana Janského a Kňazovického medailou.

Výbor MS SČK Rastislavice a starosta obce sa rozhodli rovnako ako každý rok uctiť si našich dobrovoľných darcov, ktorí pravidelne darujú krv. A tak v piatok 10. júna sa v Kultúrnom dome konala slávnosť ozaj dôležitá a výnimočná.

Po úvodnom privítaní hostí a speve Rastislavickej konopy predniesol slávnostný príhovor starosta obce Miroslav Juhász, ktorý týmto vzácnym ľuďom - darcom poďakoval za ich opakované hrdinské činy a poprial im veľa toho, čo je pre každého najcennejšie, a to veľa pevného zdravia. Taktiež im vyslovil úctu za to, že sa radia medzi tých, ktorí sú príkladom aj pre ostatných spoluobčanov. Humánny čin darcov krvi je posolstvom okoliu a zároveň aj apelom pre mladšiu generáciu. Odvtedy, čo ľudstvo spoznalo možnosť záchrany života transfúziou krvi, potreba darovať krv druhému je a ostane vždy aktuálnou.

Po slávnostnom odovzdaní plakiet a výročnej schôdzi MS SČK, ktorú viedla predsedníčka spolku Helena Hlavačková, si ocenení darcovia spoločne s ostatnými posedeli pri malom občerstvení. Ceremoniál oceňovania darcov bol obohatený o príjemný program v podaní žiačok ZŠ s MŠ Rastislavice pod vedením p. učiteľky Mgr. Lucii Nagyovej.

BRONZOVÁ Jánskeho plaketa: Miroslav Bachar

STRIEBORNÁ Jánskeho plaketa: Ing. Miloš Barus

Medaila Dr. Kňazovického: Stanislav Palovčík

❤ ĎAKUJEME ❤

FOTOREPORTÁŽ


Vytvorené: 9. 3. 2023
Posledná aktualizácia: 9. 3. 2023 11:02
Autor: Správce Webu