Obsah

Rastislavická kuchárka

Obec Rastislavice zachováva tradície, ktoré nám zanechali naši predkovia a ktoré sú charakteristickým bohatstvom nášho regiónu.  Tento album má slúžiť na zachovanie receptov, podľa ktorých sa varia jedlá v našom regióne, sú osvedčené alebo zdedené.      

S nápadom založiť Album tradičným receptov prišla Mgr. Miriama Lõrincz z FELIS FOTO ( http://www.felisfoto.sk/) a zároveň je autorkou fotografií, ktoré sú súčasťou receptov. Uvítame ak pridáte svoj obľúbený recept a podelíte sa oň. Napíšte nám na mail: mgrderdakova@gmail.com alebo zavolajte na tel.č. 0917857814.                                                
Radi prídeme k vám nafotiť postup varenia vášho receptu. Od OcÚ Rastislavice za vašu ochotu získate malý darček, CD s fotkami a dobrý pocit, že patríte medzi ľudí, ktorým záleží na zachovávaní regionálnych hodnôt.