Obsah

RASTISLAVIČAN - obecný časopis vydávaný raz ročne ako zhrnutie všetkých oblastí  života v Rastislaviciach v priebehu jedného roka.  Časopis informuje aj o činnosti záujmových a kultúrno - spoločenských organizácií, ktoré v obci pracujú.

Ročník VII. Január 2022

časopis

rastislavičan 

Ročník VI. Január 2021

rastislavičan

rastislavičan 

Ročník IV. Január 2019

rast.

rastislavičan

Ročník III. Január 2018

časopis


Ročník II. Január 2017

časopis