Obsah

Späť

PHSR Rastislavice 2024-2030

na pripomienkovanie

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rastislavice na r. 2024 - 2030

Občania môžu pripomienkovať pracovnú verziu PHSR do 31.3.2024 mailom na: kd.rastislavice@gmail.com alebo osobne na Obecnom úrade v úradných hodinách.

PHSR obce Rastislavice na roky 2024-2030 Typ: WORD dokument

PHSR obce Rastislavice na roky 2024-2030 Typ: PDF dokument

Informácie: 0917857814

Vyvesené: 12. 3. 2024

Dátum zvesenia: 13. 3. 2027

Zodpovedá: Správce Webu

Dokument zverejnený iba na elektronickej úradnej tabuli

Späť