Obsah

Obec Rastislavice

Rastislavice sú obec na Slovensku v Nitrianskom kraji v okrese Nové Zámky. Ležia na juhozápadnom Slovensku na rovinatých terasách s úrodnými černozemnými pôdami.
Obec sa nachádza 83 km východne od hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, 25 km južne od krajského mesta Nitra a 24 km severne severne od okresného mesta Nové Zámky.

___________________________________________________________________________________________________________________

starosta Vážení Rastislavičania,
v komunálnych voľbách ste rozhodli, kto bude riadiť našu obec ďalšie štyri roky. Volebný výsledok vnímam s rešpektom a pokorou. Chcem sa z úprimného srdca poďakovať Vám všetkým, ktorí ste využili svoje volebné právo a nadpolovičná väčšina z Vás tak potvrdila, že sa zaujímate o verejné veci a že Vám nie je ľahostajné, čo sa v obci deje.
Osobitne ďakujem všetkým, ktorí ma opäť podporili a dali mi tak možnosť pokračovať v začatej práci. Sľubujem, že funkciu starostu budem naďalej vykonávať pre všetkých našich občanov zodpovedne a čestne. Uvedomujem si, že sa dá urobiť ešte veľa na zveľadenie našej obce. Človek však sám nedokáže uskutočňovať veľké veci. Bez Vašej pomoci a pomoci ľudí, ktorí sa podieľajú na chode samosprávy, to určite nepôjde. Gratulujem novozvoleným aj staronovým poslancom Obecného zastupiteľstva a teším sa na spoluprácu s nimi pri budovaní Rastislavíc.
Miroslav Juhász, starosta obce Rastislavice

Aktuality

04.12.2018

zber

Kalendár separovaného zberu na rok 2019 v obci Rastislavice:

POZOR zmena! Separovaný zber bude v roku 2019 každý mesiac.

Detail

02.12.2018

erb

Pozvánka na ustanovujúce OZ

Starosta obce Rastislavice na základe ustanovenia § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rastislaviciach dňa 07. decembra 2018 o 18.00 hodine do Kultúrneho domu v Rastislaviciach.

Detail

02.12.2018

pozvánka

Pozvánka na slávnostné zasadnutie

Obec Rastislavice pozýva občanov na slávnostné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v stredu 5.decembra o 18.oo hodine do Kultúrneho domu v Rastislaviciach. Program: odovzdávanie ocenení

Detail

21.11.2018

projekt

Dotácia z NSK

Obec Rastislavice získala finančný príspevok vďaka úspešnému projektu "Podpora kultúry a športu" z prostriedkov Nitrianskeho samosprávneho kraja. Pre FK Slovan bola zakúpená digitálna výsledková tabuľa a do plánovaného detského ihriska (realizácia je naplánovaná na r.2019) trenažér rýchlej chôdze. Ďakujeme.

Detail

20.11.2018

oznam

OZNAM ZŠ s MŠ Rastislavice

Z dôvodu vysokej chorobnosti detí a odporúčania RÚVZ, bude v dňoch od 20.11.do 26.11. prerušená prevádzka MŠ Rastislavice. Prevádzka bude obnovená od 27.11.,t.j. v utorok.

Detail

Kalendár akcií

10.12.2018

koncert

Vianočný koncert

Klub dôchodcov Vás pozýva na Vianočný koncert speváckeho zboru zo Šurian Kantáty v pondelok 10.12.2018 o 16.oo hod. do Kultúrneho domu v Rastislaviciach.

Detail

Kontakt

Adresa:
Obec Rastislavice
Rastislavice č.27
94108 Rastislavice

Tel.:

  • 035/6478102
  • 0905472056

E-mail: