Obsah

 

OZNAM:

Obec Rastislavice oznamuje občanom, že obec nebude realizovať veľký jesenný zber odpadu, nakoľko po zrátaní faktúr za odvoz odpadu musela by obec znovu od januára 2020 navýšiť poplatok za smeti. Z toho dôvodu zber nebude a poplatok za smeti zostane nezmenený. Občania si však odpad môžu sami voziť do zberného dvora (za budovu OcÚ).
Obec bude voziť len haluzovinu. Termín včas oznámime.

zber

triedime

Ako triediť odpad? Informácie nájdete TU: triedime.sk

 

V separovanom zbere sa zbiera: sklo/ nepatria serm zrkadlá, autosklá ani drôtové sklá/

papier/ nepatria sem vrecia od cementu, silne znečistený papier a použité vreckovky/

tetrapaky, kovové obaly-plechovky,

PET fľaše aj od aviváží a saponátov

zmesné plasty/ nepatria sem obaly od motorvého oleja, hadice na polievanie,PVC, plastové okenné profily/

tégliky od jogurtov dajte zvlášť do malej igelitovej tašky

Vrecia pripravené k zberu zaväzujte, je to dôležité pri manipulácií.