Obsah

Harmonogram separovaného zberu na rok 2020.

január- 9.1.2020

február- 5.2.2020

marec- 4.3.2020

apríl- 3.4.2020

máj- 12.5.2020

jún- 8.6.2020

júl- 8.7.2020

august- 5.8.2020

september- 4.9.2020

október- 9.10.2020

november- 11.11.2020

december- 7.12.2020 

 

triedime

Ako triediť odpad? Informácie nájdete TU: triedime.sk

V separovanom zbere sa zbiera: sklo/ nepatria sem zrkadlá, autosklá ani drôtové sklá/

papier/ nepatria sem vrecia od cementu, silne znečistený papier a použité vreckovky/

tetrapaky, kovové obaly-plechovky,

PET fľaše aj od aviváží a saponátov

zmesné plasty/ nepatria sem obaly od motorvého oleja, hadice na polievanie,PVC, plastové okenné profily/

tégliky od jogurtov dajte zvlášť do malej igelitovej tašky

Vrecia pripravené k zberu zaväzujte, je to dôležité pri manipulácii!