Obsah

 

Harmonogram separovaného zberu na rok 2021.

január-        14.1.2021

február-         9.2.2021

marec-          9.3.2021

apríl-           15.4.2021

máj-             11.5.2021

jún-             10.6.2021

júl-                9.7.2021

august-        10.8.2021

september-  10.9.2021

október-      12.10.2021

november-  11.11.2021

december-    9.12.2021 

 

triedime

Ako triediť odpad? Informácie nájdete TU: triedime.sk

V separovanom zbere sa zbiera: sklo/ nepatria sem zrkadlá, autosklá ani drôtové sklá/

papier/ nepatria sem vrecia od cementu, silne znečistený papier a použité vreckovky/

tetrapaky, kovové obaly-plechovky,

PET fľaše aj od aviváží a saponátov

zmesné plasty/ nepatria sem obaly od motorvého oleja, hadice na polievanie,PVC, plastové okenné profily/

tégliky od jogurtov dajte zvlášť do malej igelitovej tašky

Vrecia pripravené k zberu zaväzujte, je to dôležité pri manipulácii!