Obsah

KLUB  DÔCHODCOV Rastislavice, o.z.

Z  iniciatívy starostu obce Miroslava Juhásza bol založený 11.1.2017 v Rastislaviciach  Klub dôchodcov, ktorého úlohou je združovať dôchodcov a ponúkať im vyžitie v ich dôchodkovom veku vo všetkých oblastiach život.  

Stretnutia členov klubu:

Každý prvý štvrtok v mesiaci v Kultúrnom dome

 


Najbližšie stretnutie:

8.novembra 2018 o 14.oo hod.

Začiatok Vidieckej univerzity:

pondelok 19.11.2018 o 13.30

POZVÁNKA:

zábava


Ciele klubu:

a/ podnecuje aktivitu občanov obce poberajúcich dôchodok
   b/ začleňuje ich do života spoločnosti a tak ich zbavuje pocitu osamelosti
   c/ uspokojuje ich kultúrne a spoločenské potreby
   d/ poskytuje im prostredníctvom iných organizácií a inštitúcií spoločenské, zdravotnícke a        poradenské služby
Činnosť klubu je zameraná na:
   a/ prácu v záujmových oblastiach
   b/ poriadanie kultúrnych a športových podujatí
   c/ výchovno-vzdelávaciu činnosť
   d/ organizovanie zájazdov
   e/ verejnoprospešnú prácu

Na jeho prvom stretnutí bol zvolený výbor, ktorý si na svojej ustanovujúcej schôdzi určil formu činnosti a zvolil členov výboru do jednotlivých funkcií:

Predseda KDR: Mgr. Gabriela Kuklišová

Podpredseda: Vlastimil Fuksa

Pokladník a Kultúrny referent: Peter Schusnix

Kronikárka: Oľga Hačková

Revízna komisia: Ján Sýkora a Helena Čačaná

Oblasti záujmov: 

Šport: Jaroslav Letko

Vzdelávanie: Mgr. Gabriela Kuklišová

Literatúra a história: Zuzana Antalová

Spev: Helena Čačaná, Helená Póšová

Gastronómia: Mária Pavlíčková

Ručné práce: Božena Bašková

Organizačná forma klubu:          občianske združenie

Výška ročného členského príspevku: 3€

AKCIE  KDR r.2018:

16.Seniori v divadle

15. Brigáda seniorov

14. Vidiecka univerzita 3.veku

univerzita

Cieľom VUTV (bližšie info na http://www.vutv.uniag.sk/) je sprístupniť záujmové vzdelávanie aj pre seniorov žijúcich vo vidieckych obciach, ktorí nemajú možnosť pravidelne dochádzať za vzdelávaním na pôdu univerzity sídliacej v krajskom meste. Tzv. „pridaná hodnota“ tohto modelu vzdelávania spočíva nielen v rozširovaní vedomostí a rozhľadu, ale predovšetkým v kolektívnom modeli výučby a kultúrno-spoločenských atribútoch tohto vzdelávania, čo pre seniorov znamená najmä možnosť stretávania sa a zmysluplného využitia voľného času v kolektíve vekovo príbuzných osôb.

Vidiecku univerzitu realizuje SPU Nitra a na vzdelávanie sa v obci Rastislavice prihlásilo 24 záujemcov. Jeden vzdelávací cyklus pozostáva zo vzdelávacích programov, ktoré si  účastníci vyberú. 

Seniori v Rastislaviciach si vybrali II. Modul -  Hospodárenie na vidieku.

Témy sú:

1. Záhradníctvo I.

2. Záhradníctvo II.

3. Záhradná a krajinná architektúra 

4. Rodinné ekologické gazdovanie

5. Ako si zachovať zdravé životné prostredie 

Celkový rozsah výučby jedného cyklu VUTV je 20 hodín od októbra 2018 až do januára 2019. Presný termín začiatku bude včas oznámený.

13. Rastislavickí seniori na výlete

12.Slávnostné ukončenie štúdia

11.Seniori v Skalici

fotogaleria/2018/seniori-v-skalici-279sk.html

10.Seniori v SND

fotogaleria/2018/seniori-v-snd-285sk.html

9.Deň Vidieckej univerzity

fotogaleria/2018/den-vidieckej-univerzity-tretieho-veku-287sk.html

8.KDR v súťaži "Chlieb spája"

fotogaleria/2018/kdr-v-sutazi-chlieb-spaja-288sk.html

7.Deň narcisov

fotogaleria/2018/den-narcisov-290sk.html

6.Beseda so psychologičkou

fotogaleria/2018/beseda-kdr-so-psychologickou-295sk.html

5.Jarné upratovanie cintorínov členmi KDR

fotogaleria/2018/brigada-klubu-dochodcov-291sk.html

4.Návšteva divadla v Nitre

fotogaleria/2018/navsteva-dab-v-nitre-300sk.html

3.Seniori v Martine

fotogaleria/2018/kdr-v-martine-299sk.html

2.Batôžková zábava KDR

 fotogaleria/2018/fasiangova-batozkova-zabava-309sk.html?page=2

1.stretnutie KDR v r. 2018

fotogaleria/2018/1stretnutie-kdr-v-r2018-307sk.html?page=2


AKCIE  KDR r.2017:

1.KDR v Oponiciach

fotogaleria/2017/kdr-v-oponiciach-354sk.html?page=2

2. Beseda s kriminológom

fotogaleria/2017/beseda-s-kriminologom-346sk.html?page=2

3. Dňa 6.6.2017 sa uskutočnil zájazd členov KDR do Banskej Štiavnice

Informácie o zájazde: tu ku stiahnutiu

4. Deň zdravia 12.9.2017

fotogaleria/2017/den-zdravia-329sk.html

5. Hudobné popoludnie

fotogaleria/2017/hudobne-popoludnie-pre-seniorov-322sk.html

6. Univerzita 3.veku - začiatok

fotogaleria/2017/univerzita-3veku-v-rastislaviciach-327sk.html

7.  Seminár zameraný na zvyšovanie finančnej gramotnosti seniorov: 

http://Porgram:   CIVILIZAČNÁ GRAMOTNOSŤ SENIOROV 1. Abeceda financií a rozpočtovníctvo 2. Podvody a ochrana voči nim Lektor:      RNDr. Gabriel Schlosser - expert na ochranné prvky bankoviek, Národná banka Slovenska

8. Vianočné posedenie s Kantátou