Obsah

KLUB  DÔCHODCOV Rastislavice, o.z.

Z  iniciatívy starostu obce Miroslava Juhásza bol založený 11.1.2017 v Rastislaviciach  Klub dôchodcov, ktorého úlohou je združovať dôchodcov a ponúkať im vyžitie v ich dôchodkovom veku vo všetkých oblastiach život.  

Stretnutia členov klubu:

Každý prvý štvrtok v mesiaci v Kultúrnom dome

 


Najbližšie stretnutie KDR bude vo štvrtok 2.5. 2019 o 14.00 h.

 


 

Ciele klubu:

a/ podnecuje aktivitu občanov obce poberajúcich dôchodok
   b/ začleňuje ich do života spoločnosti a tak ich zbavuje pocitu osamelosti
   c/ uspokojuje ich kultúrne a spoločenské potreby
   d/ poskytuje im prostredníctvom iných organizácií a inštitúcií spoločenské, zdravotnícke a        poradenské služby
Činnosť klubu je zameraná na:
   a/ prácu v záujmových oblastiach
   b/ poriadanie kultúrnych a športových podujatí
   c/ výchovno-vzdelávaciu činnosť
   d/ organizovanie zájazdov
   e/ verejnoprospešnú prácu

Na jeho prvom stretnutí bol zvolený výbor, ktorý si na svojej ustanovujúcej schôdzi určil formu činnosti a zvolil členov výboru do jednotlivých funkcií:

Predseda KDR: Mgr. Gabriela Kuklišová

Podpredseda: Vlastimil Fuksa

Pokladník a Kultúrny referent: Peter Schusnix

Kronikárka: Oľga Hačková

Revízna komisia: Ján Sýkora a Helena Čačaná

Oblasti záujmov: 

Šport: Jaroslav Letko

Vzdelávanie: Mgr. Gabriela Kuklišová

Literatúra a história: Zuzana Antalová

Spev: Helena Čačaná, Helená Póšová

Gastronómia: Mária Pavlíčková

Ručné práce: Božena Bašková

Organizačná forma klubu:         

občianske združenie

Výška ročného členského príspevku: 3€


Vidiecka univerzita 3.veku

univerzitaCieľom VUTV (bližšie info na http://www.vutv.uniag.sk/) je sprístupniť záujmové vzdelávanie aj pre seniorov žijúcich vo vidieckych obciach, ktorí nemajú možnosť pravidelne dochádzať za vzdelávaním na pôdu univerzity sídliacej v krajskom meste. Tzv. „pridaná hodnota“ tohto modelu vzdelávania spočíva nielen v rozširovaní vedomostí a rozhľadu, ale predovšetkým v kolektívnom modeli výučby a kultúrno-spoločenských atribútoch tohto vzdelávania, čo pre seniorov znamená najmä možnosť stretávania sa a zmysluplného využitia voľného času v kolektíve vekovo príbuzných osôb.

Vidiecku univerzitu realizuje SPU Nitra a na vzdelávanie sa v obci Rastislavice prihlásilo 24 záujemcov. Jeden vzdelávací cyklus pozostáva zo vzdelávacích programov, ktoré si  účastníci vyberú. 

Seniori v Rastislaviciach si vybrali II. Modul -  Hospodárenie na vidieku.

Témy sú:

1. Záhradníctvo I.

2. Záhradníctvo II.

3. Záhradná a krajinná architektúra 

4. Rodinné ekologické gazdovanie

5. Ako si zachovať zdravé životné prostredie 

Celkový rozsah výučby jedného cyklu VUTV je 20 hodín od októbra 2018 až do januára 2019. 

AKCIE KDR r.2019:

5. Brigáda KDR

4. Vidiecka univerzita- štepenie

3. Seniori v parlamente

2. KDR v Bratislave

1. Vidiecka univerzita - prednáška


AKCIE  KDR r.2018:

22. Vianočný dar SPU

21. Vianočný koncert

20.Batôžková zábava

19. Nedeľné popoludnie v Redute

18. Otvorenie semestra VUTV

17. Zástupkyne KDR na ministerstve

16.Seniori v divadle

15. Brigáda seniorov

14. Vidiecka univerzita 3.veku

13. Rastislavickí seniori na výlete

12.Slávnostné ukončenie štúdia

11.Seniori v Skalici

10.Seniori v SND

9.Deň Vidieckej univerzity

8.KDR v súťaži "Chlieb spája" 

7.Deň narcisov

6.Beseda so psychologičkou

5.Jarné upratovanie cintorínov

4.Návšteva divadla v Nitre

3.Seniori v Martine

2.Batôžková zábava KDR

1.stretnutie KDR v r. 2018 


AKCIE  KDR r.2017:

1.KDR v Oponiciach

fotogaleria/2017/kdr-v-oponiciach-354sk.html?page=2

2. Beseda s kriminológom

fotogaleria/2017/beseda-s-kriminologom-346sk.html?page=2

3. Dňa 6.6.2017 sa uskutočnil zájazd členov KDR do Banskej Štiavnice

Informácie o zájazde: tu ku stiahnutiu

4. Deň zdravia 12.9.2017

fotogaleria/2017/den-zdravia-329sk.html

5. Hudobné popoludnie

fotogaleria/2017/hudobne-popoludnie-pre-seniorov-322sk.html

6. Univerzita 3.veku - začiatok

fotogaleria/2017/univerzita-3veku-v-rastislaviciach-327sk.html

7.  Seminár zameraný na zvyšovanie finančnej gramotnosti seniorov: 

http://Porgram:   CIVILIZAČNÁ GRAMOTNOSŤ SENIOROV 1. Abeceda financií a rozpočtovníctvo 2. Podvody a ochrana voči nim Lektor:      RNDr. Gabriel Schlosser - expert na ochranné prvky bankoviek, Národná banka Slovenska

8. Vianočné posedenie s Kantátou