Obsah

KLUB  DÔCHODCOV Rastislavice, o.z.

Z  iniciatívy starostu obce Miroslava Juhásza bol založený 11.1.2017 v Rastislaviciach  Klub dôchodcov, ktorého úlohou je združovať dôchodcov a ponúkať im vyžitie v ich dôchodkovom veku vo všetkých oblastiach život.  

Stretnutia členov klubu:

Každý prvý štvrtok v mesiaci v Kultúrnom dome

 


Najbližšie stretnutie je:   

28.6. 2018 o 14,00 hod.


Ciele klubu:

a/ podnecuje aktivitu občanov obce poberajúcich dôchodok
   b/ začleňuje ich do života spoločnosti a tak ich zbavuje pocitu osamelosti
   c/ uspokojuje ich kultúrne a spoločenské potreby
   d/ poskytuje im prostredníctvom iných organizácií a inštitúcií spoločenské, zdravotnícke a        poradenské služby
Činnosť klubu je zameraná na:
   a/ prácu v záujmových oblastiach
   b/ poriadanie kultúrnych a športových podujatí
   c/ výchovno-vzdelávaciu činnosť
   d/ organizovanie zájazdov
   e/ verejnoprospešnú prácu

Na jeho prvom stretnutí bol zvolený výbor, ktorý si na svojej ustanovujúcej schôdzi určil formu činnosti a zvolil členov výboru do jednotlivých funkcií:

Predseda KDR: Mgr. Gabriela Kuklišová

Podpredseda: Vlastimil Fuksa

Pokladník a Kultúrny referent: Peter Schusnix

Kronikárka: Oľga Hačková

Revízna komisia: Ján Sýkora a Helena Čačaná

Oblasti záujmov: 

Šport: Jaroslav Letko

Vzdelávanie: Mgr. Gabriela Kuklišová

Literatúra a história: Zuzana Antalová

Spev: Helena Čačaná, Helená Póšová

Gastronómia: Mária Pavlíčková

Ručné práce: Božena Bašková

Organizačná forma klubu:          občianske združenie

Výška ročného členského príspevku: 3€

AKCIE  KDR r.2018:

Seniori v Skalici

fotogaleria/r-2018/seniori-v-skalici/

Seniori v SND

fotogaleria/r-2018/seniori-v-snd/

Deň Vidieckej univerzity

fotogaleria/r-2018/den-vidieckej-univerzity-tretieho-veku-/

KDR v súťaži "Chlieb spája"

fotogaleria/r-2018/kdr-v-sutazi-chlieb-spaja/


Deň narcisov

fotogaleria/r-2018/den-narcisov/


Beseda so psychologičkou

fotogaleria/r-2018/beseda-kdr-so-psychologickou/


Jarné upratovanie cintorínov členmi KDR

fotogaleria/r-2018/brigada-klubu-dochodcov/


Návšteva divadla v Nitre

fotogaleria/r-2018/navsteva-dab-v-nitre/


Seniori v Martine

fotogaleria/r-2018/kdr-v-martine/

 


Batôžková zábava KDR

 fotogaleria/r-2018/fasiangova-batozkova-zabava/


1.stretnutie KDR v r. 2018

 fotogaleria/r-2018/1stretnutie-kdr-v-r2018/

 

AKCIE  KDR r.2017:

1.KDR v Oponiciach

fotogaleria/r-2017/kdr-v-oponiciach/

 


2. Beseda s kriminológom

fotogaleria/r-2017/beseda-s-kriminologom/


3. Dňa 6.6.2017 sa uskutočnil zájazd členov KDR do Banskej Štiavnice

Informácie o zájazde: tu ku stiahnutiu


4. Deň zdravia 12.9.2017

fotogaleria/r-2017/den-zdravia/


5. Hudobné popoludnie

fotogaleria/r-2017/hudobne-popoludnie-pre-seniorov/


6. Univerzita 3.veku - začiatok

fotogaleria/r-2017/univerzita-3veku-v-rastislaviciach/


7.  Seminár zameraný na zvyšovanie finančnej gramotnosti seniorov: 

http://Porgram:   CIVILIZAČNÁ GRAMOTNOSŤ SENIOROV 1. Abeceda financií a rozpočtovníctvo 2. Podvody a ochrana voči nim Lektor:      RNDr. Gabriel Schlosser - expert na ochranné prvky bankoviek, Národná banka Slovenska


8. Vianočné posedenie s Kantátou