Obsah

KLUB  DÔCHODCOV Rastislavice, o.z.

Z  iniciatívy starostu obce Miroslava Juhásza bol založený 11.1.2017 v Rastislaviciach  Klub dôchodcov, ktorého úlohou je združovať dôchodcov a ponúkať im vyžitie v ich dôchodkovom veku vo všetkých oblastiach život.  

Stretnutia členov klubu:

Každý prvý štvrtok v mesiaci v Kultúrnom dome

 


Najbližšie stretnutie KDR bude:

7.11.2019 o 14.oo hod.

-21.10. o 14.oo začiatok univerzitného semestra (KD)

-24.10. o 14.oo tvorivé dielne (KD)

 


 

Ciele klubu:

a/ podnecuje aktivitu občanov obce poberajúcich dôchodok
   b/ začleňuje ich do života spoločnosti a tak ich zbavuje pocitu osamelosti
   c/ uspokojuje ich kultúrne a spoločenské potreby
   d/ poskytuje im prostredníctvom iných organizácií a inštitúcií spoločenské, zdravotnícke a        poradenské služby
Činnosť klubu je zameraná na:
   a/ prácu v záujmových oblastiach
   b/ poriadanie kultúrnych a športových podujatí
   c/ výchovno-vzdelávaciu činnosť
   d/ organizovanie zájazdov
   e/ verejnoprospešnú prácu

Na jeho prvom stretnutí bol zvolený výbor, ktorý si na svojej ustanovujúcej schôdzi určil formu činnosti a zvolil členov výboru do jednotlivých funkcií:

Predseda KDR: Mgr. Gabriela Kuklišová

Podpredseda: Vlastimil Fuksa

Pokladník a Kultúrny referent: Peter Schusnix

Kronikárka: Oľga Hačková

Revízna komisia: Ján Sýkora a Helena Čačaná

Oblasti záujmov: 

Šport: Jaroslav Letko

Vzdelávanie: Mgr. Gabriela Kuklišová

Literatúra a história: Zuzana Antalová

Spev: Helena Čačaná, Helená Póšová

Gastronómia: Mária Pavlíčková

Ručné práce: Božena Bašková

Organizačná forma klubu:         

občianske združenie

Výška ročného členského príspevku: 3€


Vidiecka univerzita 3.veku

univerzitaCieľom VUTV (bližšie info na http://www.vutv.uniag.sk/) je sprístupniť záujmové vzdelávanie aj pre seniorov žijúcich vo vidieckych obciach, ktorí nemajú možnosť pravidelne dochádzať za vzdelávaním na pôdu univerzity sídliacej v krajskom meste. Tzv. „pridaná hodnota“ tohto modelu vzdelávania spočíva nielen v rozširovaní vedomostí a rozhľadu, ale predovšetkým v kolektívnom modeli výučby a kultúrno-spoločenských atribútoch tohto vzdelávania, čo pre seniorov znamená najmä možnosť stretávania sa a zmysluplného využitia voľného času v kolektíve vekovo príbuzných osôb.

Vidiecku univerzitu realizuje SPU Nitra a na vzdelávanie sa v obci Rastislavice prihlásilo 24 záujemcov. Jeden vzdelávací cyklus pozostáva zo vzdelávacích programov, ktoré si  účastníci vyberú. 

Seniori v Rastislaviciach si vybrali II. Modul -  Hospodárenie na vidieku.

Témy sú:

1. Záhradníctvo I.

2. Záhradníctvo II.

3. Záhradná a krajinná architektúra 

4. Rodinné ekologické gazdovanie

5. Ako si zachovať zdravé životné prostredie 

Celkový rozsah výučby jedného cyklu VUTV je 20 hodín od októbra 2018 až do januára 2019. 

OZNAMY:

< Úspešný projekt"Pomôžme seniorom socializovať sa!" 


< Klub dôchodcov oznamuje, že projekt "Pomôžme seniorom do sveta internetu" ,
vypracovaný vďaka spolupráci s o.z. Máme radi Rastislavice, bol Miestnou akčnou skupinou
Cedron-Nitrava schválený.

S jeho realizáciou sa počíta od mesiaca september. Bližšie informácie budú zverejnené na webovej stránke obce.
Mgr. Gabriela Kuklišová, predseda KDR


AKCIE KDR r.2019:

13.Seniori v divadle

12.Deň zdravia

11.Výlet do Tekova

10. PROMÓCIE

9.Absolventi   VUTV na pôde SPU

8.Bradlo

7.Seniori v divadle

6. Bezpečný senior

5. Brigáda KDR

4. Vidiecka univerzita- štepenie

3. Seniori v parlamente

2. KDR v Bratislave

1. Vidiecka univerzita - prednáška


AKCIE  KDR r.2018:

22. Vianočný dar SPU

21. Vianočný koncert

20.Batôžková zábava

19. Nedeľné popoludnie v Redute

18. Otvorenie semestra VUTV

17. Zástupkyne KDR na ministerstve

16.Seniori v divadle

15. Brigáda seniorov

14. Vidiecka univerzita 3.veku

13. Rastislavickí seniori na výlete

12.Slávnostné ukončenie štúdia

11.Seniori v Skalici

10.Seniori v SND

9.Deň Vidieckej univerzity

8.KDR v súťaži "Chlieb spája" 

7.Deň narcisov

6.Beseda so psychologičkou

5.Jarné upratovanie cintorínov

4.Návšteva divadla v Nitre

3.Seniori v Martine

2.Batôžková zábava KDR

1.stretnutie KDR v r. 2018 


AKCIE  KDR r.2017:

1.KDR v Oponiciach

fotogaleria/2017/kdr-v-oponiciach-354sk.html?page=2

2. Beseda s kriminológom

fotogaleria/2017/beseda-s-kriminologom-346sk.html?page=2

3. Dňa 6.6.2017 sa uskutočnil zájazd členov KDR do Banskej Štiavnice

Informácie o zájazde: tu ku stiahnutiu

4. Deň zdravia 12.9.2017

fotogaleria/2017/den-zdravia-329sk.html

5. Hudobné popoludnie

fotogaleria/2017/hudobne-popoludnie-pre-seniorov-322sk.html

6. Univerzita 3.veku - začiatok

fotogaleria/2017/univerzita-3veku-v-rastislaviciach-327sk.html

7.  Seminár zameraný na zvyšovanie finančnej gramotnosti seniorov: 

http://Porgram:   CIVILIZAČNÁ GRAMOTNOSŤ SENIOROV 1. Abeceda financií a rozpočtovníctvo 2. Podvody a ochrana voči nim Lektor:      RNDr. Gabriel Schlosser - expert na ochranné prvky bankoviek, Národná banka Slovenska

8. Vianočné posedenie s Kantátou