Obsah

KLUB  DÔCHODCOV Rastislavice, o.z.

Z  iniciatívy starostu obce Miroslava Juhásza bol založený 11.1.2017 v Rastislaviciach  Klub dôchodcov, ktorého úlohou je združovať dôchodcov a ponúkať im vyžitie v ich dôchodkovom veku vo všetkých oblastiach život.  

Stretnutia členov klubu:

Každý prvý štvrtok v mesiaci v Kultúrnom dome

 


Najbližšie stretnutie je:   

6.9. 2018 o 14,00 hod.


Ciele klubu:

a/ podnecuje aktivitu občanov obce poberajúcich dôchodok
   b/ začleňuje ich do života spoločnosti a tak ich zbavuje pocitu osamelosti
   c/ uspokojuje ich kultúrne a spoločenské potreby
   d/ poskytuje im prostredníctvom iných organizácií a inštitúcií spoločenské, zdravotnícke a        poradenské služby
Činnosť klubu je zameraná na:
   a/ prácu v záujmových oblastiach
   b/ poriadanie kultúrnych a športových podujatí
   c/ výchovno-vzdelávaciu činnosť
   d/ organizovanie zájazdov
   e/ verejnoprospešnú prácu

Na jeho prvom stretnutí bol zvolený výbor, ktorý si na svojej ustanovujúcej schôdzi určil formu činnosti a zvolil členov výboru do jednotlivých funkcií:

Predseda KDR: Mgr. Gabriela Kuklišová

Podpredseda: Vlastimil Fuksa

Pokladník a Kultúrny referent: Peter Schusnix

Kronikárka: Oľga Hačková

Revízna komisia: Ján Sýkora a Helena Čačaná

Oblasti záujmov: 

Šport: Jaroslav Letko

Vzdelávanie: Mgr. Gabriela Kuklišová

Literatúra a história: Zuzana Antalová

Spev: Helena Čačaná, Helená Póšová

Gastronómia: Mária Pavlíčková

Ručné práce: Božena Bašková

Organizačná forma klubu:          občianske združenie

Výška ročného členského príspevku: 3€

AKCIE  KDR r.2018:

12.Slávnostné ukončenie štúdia

fotogaleria/2018/slavnostne-ukoncenie-studia-vutv-na-pode-spu-v-nitre-425sk.html

11.Seniori v Skalici

fotogaleria/2018/seniori-v-skalici-279sk.html

10.Seniori v SND

fotogaleria/2018/seniori-v-snd-285sk.html

9.Deň Vidieckej univerzity

fotogaleria/2018/den-vidieckej-univerzity-tretieho-veku-287sk.html

8.KDR v súťaži "Chlieb spája"

fotogaleria/2018/kdr-v-sutazi-chlieb-spaja-288sk.html

7.Deň narcisov

fotogaleria/2018/den-narcisov-290sk.html

6.Beseda so psychologičkou

fotogaleria/2018/beseda-kdr-so-psychologickou-295sk.html

5.Jarné upratovanie cintorínov členmi KDR

fotogaleria/2018/brigada-klubu-dochodcov-291sk.html

4.Návšteva divadla v Nitre

fotogaleria/2018/navsteva-dab-v-nitre-300sk.html

3.Seniori v Martine

fotogaleria/2018/kdr-v-martine-299sk.html

2.Batôžková zábava KDR

 fotogaleria/2018/fasiangova-batozkova-zabava-309sk.html?page=2

1.stretnutie KDR v r. 2018

fotogaleria/2018/1stretnutie-kdr-v-r2018-307sk.html?page=2


AKCIE  KDR r.2017:

1.KDR v Oponiciach

fotogaleria/2017/kdr-v-oponiciach-354sk.html?page=2

2. Beseda s kriminológom

fotogaleria/2017/beseda-s-kriminologom-346sk.html?page=2

3. Dňa 6.6.2017 sa uskutočnil zájazd členov KDR do Banskej Štiavnice

Informácie o zájazde: tu ku stiahnutiu

4. Deň zdravia 12.9.2017

fotogaleria/2017/den-zdravia-329sk.html

5. Hudobné popoludnie

fotogaleria/2017/hudobne-popoludnie-pre-seniorov-322sk.html

6. Univerzita 3.veku - začiatok

fotogaleria/2017/univerzita-3veku-v-rastislaviciach-327sk.html

7.  Seminár zameraný na zvyšovanie finančnej gramotnosti seniorov: 

http://Porgram:   CIVILIZAČNÁ GRAMOTNOSŤ SENIOROV 1. Abeceda financií a rozpočtovníctvo 2. Podvody a ochrana voči nim Lektor:      RNDr. Gabriel Schlosser - expert na ochranné prvky bankoviek, Národná banka Slovenska

8. Vianočné posedenie s Kantátou