Obsah

Zápisnice a uznesenia obecného zastupiteľstva

rok 2018

1. Zápisnica č.1 z OZ, 26.3.2018

rok 2017

Zápisnica č.1 z OZ - 20.3.2017: tu ku stiahnutiu

Zápisnica č.2 z mimoriadneho OZ - 31.5.2017: tu ku stiahnutiu

Zápisnica č.3 z mimoriadneho OZ - 28.7.2017: tu ku stiahnutiu

Zápisnica č.4 z OZ - 9.10.2017:tu ku stiahnutiu

rok 2016

Zápisnica č.1 z OZ - 11.12016:

tu ku stiahnutiutu ku stiahnutiutu ku stiahnutiutu ku stiahnutiutu ku stiahnutiutu ku stiahnutiutu ku stiahnutiu

Zápisnica č.2 z OZ - 2.5.2016:

tu ku stiahnutiutu ku stiahnutiutu ku stiahnutiutu ku stiahnutiutu ku stiahnutiutu ku stiahnutiutu ku stiahnutiutu ku stiahnutiu

Zápisnica č.3 z mimoriadneho OZ - 2.8.2016:

tu ku stiahnutiutu ku stiahnutiutu ku stiahnutiutu ku stiahnutiutu ku stiahnutiu

Zápisnica č.4 z OZ - 17.8.2016:

tu ku stiahnutiutu ku stiahnutiutu ku stiahnutiutu ku stiahnutiutu ku stiahnutiu

Zápisnica č.5 z OZ  - 21.11.2016:

tu ku stiahnutiutu ku stiahnutiutu ku stiahnutiutu ku stiahnutiutu ku stiahnutiutu ku stiahnutiu

Zápisnica č.6 z OZ - 12.12.2016:

tu ku stiahnutiutu ku stiahnutiutu ku stiahnutiutu ku stiahnutiutu ku stiahnutiutu ku stiahnutiu

rok 2015

Zápisnica č.1 z ustanovujúceho OZ - 2.1.2015:

tu ku stiahnutiu

Zápisnica č.2 z OZ - 26.1.2015:

tu ku stiahnutiu

Zápisnica č.3 z OZ - 20.4.2015:

tu ku stiahnutiu

Zápisnica č.4 z OZ - 22.6.2015:

tu ku stiahnutiu

Zápisnica č.5. z mimoriadneho OZ - 8.9.2015:

tu ku stiahnutiu

Zápisnica č.6 z OZ - 21.9.2015:

tu ku stiahnutiu

Zápisnica č.7 z OZ - 19.10.2015:

tu ku stiahnutiu , tu ku stiahnutiu , tu ku stiahnutiutu ku stiahnutiutu ku stiahnutiutu ku stiahnutiutu ku stiahnutiu

Zápisnica č.8 z OZ - 11.11.2015:

tu ku stiahnutiu , tu ku stiahnutiu ,tu ku stiahnutiutu ku stiahnutiutu ku stiahnutiutu ku stiahnutiutu ku stiahnutiu

Zápisnica č.9 z OZ - 7.12.2015:

tu ku stiahnutiutu ku stiahnutiutu ku stiahnutiutu ku stiahnutiutu ku stiahnutiutu ku stiahnutiutu ku stiahnutiutu ku stiahnutiu

Zápisnica č.10 z OZ - 15.12.2015:

 tu ku stiahnutiutu ku stiahnutiutu ku stiahnutiutu ku stiahnutiutu ku stiahnutiu