Obsah

Obecné múzeum v Rastislaviciach

Správca múzea: Mgr. Mária Derďaková, tel. 0917857814

Bolo dané do užívania 24.5.2002 ako izba tradícií, ktorá má sústreďovať, ochraňovať a prezentovať históriu obce, ľudové zvyky a kultúru jej obyvateľov. Inventár  múzea je doplňovaný zbierkovou činnosťou darovaním od občanov. Pri otvorení múzea bola slávnostne odhalená pamätná tabuľa na počesť prvého richtára Rastislavíc Ondreja Hollého (1887-1966), ktorý sa pričinil o osamostatnenie obce. Okrem iného, O.Hollý bol starým otcom známej speváčky Evy Mázikovej.

Každoročne sa pri príležitosti založenia múzea koná deň otvorených dverí. Fotografie z týchto akcií nájdete v sekcii Fotogaléria.