Obsah

Vitajte na oficiálnej stránke obce RASTISLAVICE!

Rastislavice sú obec na Slovensku v Nitrianskom kraji v okrese Nové Zámky. Ležia na juhozápadnom Slovensku na rovinatých terasách s úrodnými černozemnými pôdami.
Obec sa nachádza 83 km východne od hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, 25 km južne od krajského mesta Nitra a 24 km severne severne od okresného mesta Nové Zámky.

Počet obyvateľov:  938 (k 1.1.2019)


 

16.12.2019

erb

Pozvánka na 11. plánované zasadnutie OZ Rastislavice

Starosta obce Rastislavice v zmysle zákona o obecnom zriadení číslo 369/1990 zb. v znení neskorších predpisov z v o l á v a 11. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Rastislaviciach, ktoré sa uskutoční dňa 16. decembra 2019, t.j. v pondelok o 18,00 hodine v Kultúrnom dome.

Detail

01.02.2019 - 31.12.2019

Regionálny kalendár podujatí 2019 1

Regionálny kalendár podujatí 2019

Srdečne Vás pozývame na kultúrno, spoločensko, športové podujtia, ktoré sa budú konať počas celého roka v území Miestnej akčnej skupiny CEDRON-NITRAVA. Všetci ste vítaní, tešíme sa na Vás.

Detail

Obec Rastislavice získala dotáciu z Nitrianského samosprávneho kraja vo výške 1700€. Financie boli použité na nákup preliezok do detského ihriska v Rastislaviciach. Ďakujeme!nsk