Obsah

Vážení spoluobčania a milí návštevníci, vítame Vás na oficiálnej stránke obce Rastislavice

Základné informácie:

                    Samosprávny kraj - Nitriansky                   

Okres - Nové Zámky 

Miestna akčná skupina - Cedron Nitrava 

Počet obyvateľov k 1.1.2020 - 963

                        

Oznamy

05.02.2020

Informácia o vyhlásení výzvy

MAS Cedron Nitrava

Detail

29.01.2020

Vývoz Komunálneho odpadu

Obec Rastislavice oznamuje, že vývoz komunálneho odpadu je každý nepárny týždeň v stredu.

Detail

20.01.2020

Žiadosť na zníženie dane z nehnuteľnosti

Žiadosť na zníženie dane z nehnuteľnosti na r.2020 v zmysle dodatku č.2/2019 k VZN č. 3/2015

Detail

Aktuality

22.02.2020

ples

Pozvánka na školský ples

ZŠ s MŠ Rastislavice Vás pozýva na tradičný školský ples. Vstupenky si môžete zakúpiť na pošte u p.Šurábovej a v škole.

Detail

08.03.2020

divadlo

Divadelné predstavenie

Miestne Kultúrne stredisko pozýva na divadelné predstavenie "Hľadá sa mladucha a kvočka" v podaní DS Platan z Trávnice

Detail