Obsah

Obec Rastislavice

Rastislavice sú obec na Slovensku v Nitrianskom kraji v okrese Nové Zámky. Ležia na juhozápadnom Slovensku na rovinatých terasách s úrodnými černozemnými pôdami.
Obec sa nachádza 83 km východne od hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, 25 km južne od krajského mesta Nitra a 24 km severne severne od okresného mesta Nové Zámky.

___________________________________________________________________________________________________________________

starosta Vážení Rastislavičania,
v komunálnych voľbách ste rozhodli, kto bude riadiť našu obec ďalšie štyri roky. Volebný výsledok vnímam s rešpektom a pokorou. Chcem sa z úprimného srdca poďakovať Vám všetkým, ktorí ste využili svoje volebné právo a nadpolovičná väčšina z Vás tak potvrdila, že sa zaujímate o verejné veci a že Vám nie je ľahostajné, čo sa v obci deje.
Osobitne ďakujem všetkým, ktorí ma opäť podporili a dali mi tak možnosť pokračovať v začatej práci. Sľubujem, že funkciu starostu budem naďalej vykonávať pre všetkých našich občanov zodpovedne a čestne. Uvedomujem si, že sa dá urobiť ešte veľa na zveľadenie našej obce. Človek však sám nedokáže uskutočňovať veľké veci. Bez Vašej pomoci a pomoci ľudí, ktorí sa podieľajú na chode samosprávy, to určite nepôjde. Gratulujem novozvoleným aj staronovým poslancom Obecného zastupiteľstva a teším sa na spoluprácu s nimi pri budovaní Rastislavíc.
Miroslav Juhász, starosta obce Rastislavice

Kalendár akcií

24.11.2018

Katarínska zábava 1

Katarínska zábava

Organizátor: Klub mladých Rastislavice

Detail

Aktuality

30.08.2018

17.Oáza International Gastrofestival v Komoči

Organizátor: Obec Rastislavice a spevácky súbor Rastislavická konopa

Detail

23.07.2018

Futbalový turnaj o pohár starostu obce

Organizátor: FK Slovan Rastislavice a Obec Rastislavice

Detail

23.07.2018

Rastislavický letný denný tábor

Organizátor: Miestne kultúrne stredisko

Detail

23.07.2018

Rastislavičania na súťaži vo varení gulášu

Organizátor: Obec Komjatice

Detail

23.07.2018

Slávnostné ukončenie štúdia VUTV na pôde SPU v Nitre

Organizátor: Klub dôchodcov Rastislavice

Detail

Kontakt

Adresa:
Obec Rastislavice
Rastislavice č.27
94108 Rastislavice

Tel.:

  • 035/6478102
  • 0905472056

E-mail: