Obsah

Miestne kultúrne stredisko v Rastislaviciach

Kultúrny referent: Mgr. Mária Derďaková 

Kontakt:  0917857814 , kd.rastislavice@gmail.comKD

prenájom

Ponuka a možnosti využitia priestorov kultúrneho domu

Priestory kultúrneho domu možno využiť na organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí, akými sú svadby, rodinné oslavy, kary, stretávky, večierky, zábavy, diskotéky a iné na vyžiadanie (kapacita pre cca 120 ľudí). K dispozícii je plne vybavená kuchyňa vrátane príslušenstva, ktoré je možné vypožičať si (taniere, poháre, príbory, a pod.)

Firmy môžu využiť priestory na prezentáciu a propagáciu svojich výrobkov a služieb, príp. školenia pre svojich zamestnancov s možnosťou zapožičania data projektoru.

V kultúrnom dome je WIFI pripojenie.


Obsadenosť Kultúrneho domu:

PONDELOK: 18.oo – 19.oo – ZUMBA, 19.oo – 20.oo – Cvičenci M.H.

UTOROK: 16.oo – 17.oo – Joga, 17.30 – 18.30 – Joga, 19.oo – 20.oo Cvičenci M.H.

STREDA: 17.oo– 19.oo (leto 18.oo – 20.oo)  – Rastislavická konopa

                 19.oo – 20.oo – ZUMBA

ŠTVRTOK: 16.oo – 17.oo – Joga, 17.30 – 18.30 – Joga, 19.oo – 20.oo Cvičenci M.H.

PIATOK, SOBOTA: od 17.oo – Klub mladých Rastislavice


Zoznam zástupcov spoločenských organizácií v Rastislaviciach:

 

Spolok

Meno

Tel.č.

Mail

FK Slovan

Ján Vacula

0907431999

vaculajan956@gmail.com

DHZ

Michal Kalužák

0908131464

michal.kaluzak@gmail.com

MS SČK

Helena Hlavačková

035/6478238

 

Máme radi Rastislavice o.z.

Jana Králiková

0907686206

jana.kralikova80@gmail.com

Cvičenci

Miroslav Holec

0907736579

miroslavholec@centrum.sk

Klub mladých

Viktória Galovičová

0907900921

viktoria.galovicova3@gmail.com

Klub dôchodcov

Mgr. Gabriela Kuklišová

0908883308

gabika.kuklisova@post.sk

Rastislavická Konopa

Mária Ferusová

0905384828

maria.ferusova@gmail.com

Stolno-tenisový klub

Vladimír Králik

0905435187

 

Mgr. Ján Illéš

0908862696

jan.illes.1@gmail.com

JOGA

Tatiana Kořínková

0949644948

ttatianaa13@googlemail.com

Poľovnícke združenie

Marián Mokráš

0915122859

 


     

 Plán kultúrno-spoločenských akcií v Rastislaviciach na r. 2019:

Plán kultúrno - spoločenských akcií v roku 2019