Obsah

Miestne kultúrne stredisko v Rastislaviciach

Kultúrny referent: Mgr. Mária Derďaková 

Kontakt:  0917857814 , kd.rastislavice@gmail.com

oznam

KD

prenájom

Ponuka a možnosti využitia priestorov kultúrneho domu

Priestory kultúrneho domu možno využiť na organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí, akými sú svadby, rodinné oslavy, kary, stretávky, večierky, zábavy, diskotéky a iné na vyžiadanie (kapacita pre cca 120 ľudí). K dispozícii je plne vybavená kuchyňa vrátane príslušenstva, ktoré je možné vypožičať si (taniere, poháre, príbory, a pod.)

Firmy môžu využiť priestory na prezentáciu a propagáciu svojich výrobkov a služieb, príp. školenia pre svojich zamestnancov s možnosťou zapožičania data projektoru.

V kultúrnom dome je WIFI pripojenie.


Obsadenosť Kultúrneho domu:

PONDELOK: 18.oo – 19.oo – ZUMBA, 19.oo – 20.oo – Cvičenci M.H.

UTOROK: 16.oo – 17.oo – Joga, 17.30 – 18.30 – Joga, 19.oo – 20.oo Cvičenci M.H.

STREDA: 17.oo– 19.oo (zima) a (leto 18.oo – 20.oo)  – Rastislavická konopa

                 19.oo – 20.oo – ZUMBA

ŠTVRTOK: 16.oo – 17.oo – Joga, 17.30 – 18.30 – Joga, 19.oo – 20.oo Cvičenci M.H.

PIATOK, SOBOTA: od 17.oo – Klub mladých Rastislavice


Zoznam zástupcov spoločenských organizácií v Rastislaviciach

Spolok

Meno

Tel.č.

Mail

FK Slovan

Ján Vacula

0907431999

vaculajan956@gmail.com

DHZ

Michal Kalužák

0908131464

Dhz.rastislavice@gmail.com

MS SČK

Helena Hlavačková

035/6478238

 

Máme radi Rastislavice o.z.

Jana Králiková

0907686206

jana.kralikova80@gmail.com

Cvičenci

Miroslav Holec

0907736579

miroslavholec@centrum.sk

Klub mladých

Viktória Galovičová

0907900921

viktoria.galovicova3@gmail.com

Klub dôchodcov

Mgr. Gabriela Kuklišová

0908883308

gabika.kuklisova@post.sk

Rastislavická Konopa

Mária Ferusová

0905384828

maria.ferusova@gmail.com

Stolno-tenisový klub

Vladimír Králik

0905435187

 

JOGA

Tatiana Kořínková

0949644948

ttatianaa13@gmail.com

Poľovnícke združenie

Marián Mokráš

0915122859

 

ZUMBA

Zuzana Kováčová

0918584153

zuzuska379@gmail.com

ZO SZPB

Mária Ferusová

0905384828

maria.ferusova@gmail.com

     

Plán kultúrno-spoločenských akcií na rok 2020 v obci Rastislavice

Mesiac

Názov akcie

Organizácia

JANUÁR

 • Výročné schôdze FK Slovan, PZ, ZO SZPB

FK Slovan, PZ, ZO SZPB

 • Vítanie detí

Obec

 

FEBRUÁR

 • Beseda s ombudsmankou

KDR

 • Batôžková zábava

Obec

 • Fašiangový karneval pre deti

Obec

 • Školský ples

ZŠ s MŠ

 

MAREC

 • Slávnostné posedenie darcov a členov MS SČK

MS SČK,  Obec

 • Divadelné predstavenie z Trávnice

Obec

 • Oslobodenie obce – slávnostný akt

Obec, ZO SZPB, Konopa

 

 

APRÍL

 • Deň Zeme – jarné upratovanie obce

Obec, DHZ, KMR, KDR

 • Veľkonočný turnaj v stolnom tenise

STKR

 • Beseda s A. Dúbravským

KDR

 • Stavanie mája

DHZ a Obec

 

 

MÁJ

 • Pietny akt k 75.výročiu víťazstva nad fašizmom

Obec, ZO SZPB, Konopa

 • Slávnosť pre naše mamy ku Dňu matiek

ZŠ s MŠ

 • Beseda s poslancami

KDR

JÚN

 • MDD– zábavné popoludnie pre deti

Obec

 • Floriánové slávnosti

DHZ

JÚL

 • Futbalový turnaj o pohár starostu obce

FK Slovan a Obec

 

 

AUGUST

 • Hodový folklórny festival „Hej, zahoreli zore“

Obec, Konopa

 • Hodová zábava

FK Slovan

 • Oslavy 76.výročia SNP

ZO SZPB

 • Degešský bicigeľ

Obec

 • Rozlúčka s prázdninami

DHZ

 

SEPTEMBER

 • Jarmok Cedron Nitrava

Cedron Nitrava, obec, Konopa

 • Degešská kapustnica

MRR, o.z.

 • Deň pre zdravie

KDR

 • Detský turnaj v stolnom tenise

STKR

OKTÓBER

 • Slávnosť pre seniorov

Obec

NOVEMBER

 • Katarínska zábava

KMR

 • Tanečná zábava

KDR

 • Pamiatka zosnulých - prednáška

KDR

 

DECEMBER

 • Mikulášska besiedka

Obec

 • Vianočné trhy

MRR, o.z.

 • Vianočný koncert

KDR