Obsah

MS ČK Rastislavice

Miestny spolok Červeného kríža vznikol 16.1.2007 na podnet predsedníčky ÚS ČK v Nových Zámkoch p. Alžbety Dubnickej (rodáčky z Rastislavíc) a p. Richarda Krausa.
Prípravný a zakladajúci výbor tvorili: Hlavačková Helena, Fulierová Oľga, Antalová Zuzana, Krausová Eva a Schusnixová Eva. V súčasnosti má MS ČK Rastislavice 45 členov. 
Výbor MS ČK:
Helena Hlavačková - predseda
Ing. Dagmar Gonosová - podpredseda
Petronela Markovičová - pokladník
Richard Kraus - člen výboru
Oľga Fulierová - člen výboru
Eva Schusnixová - člen výboru
Zita Markovičová - kontrolórka
MS ČK organizuje spolu s Kalvín pubom odbery krvi, oceňovanie darcov krvi, zdravotnícke besedy v škole, návštevy divadla, starostlivosť o starých občanov v podobe vianočných balíčkov.


Najvýznamnejšie ocenenie darcu krvi:
Róbert Valíček - Medaila Dr.Kňazovického


Odber krvi 25.11.2019
 

Fotogaléria

#

Deň sv. Floriána 12. 6. 2019

#

Odber krvi 26. 3. 2019

#

Miestny spolok SČK 14. 7. 2015