Obsah

Úspešné projekty Klubu dôchodcov

S podporou - Nitriansky samosprávny kraj a Nadácia Volkswagen Slovakia

Rastislavickí seniori sú úspešní v projektoch.

Klub dôchodcov Rastislavice združuje 90 seniorov a vykazuje bohatú a pestrú činnosť. Okrem výletov, exkurzií, pravidelných stretnutí, prednášok, tvorivých dielní a spoločných brigád pre obec, ponúka aj vzdelávanie.

V spolupráci so SPU v Nitre realizuje už tretí rok Vidiecku univerzitu tretieho veku -  http://www.vutv.uniag.sk/. Po absolvovaní modulov v predchádzajúcich rokoch zameraných na kvalitu života seniorov a hospodárenie na vidieku, sa tento rok 34 seniorov zapojilo do tretieho modulu - Civilizačná gramotnosť seniorov. V rámci tohto si vybrali dva programy - Informačné a komunikačné technológiePrávo pre seniorov.

Materiálne zabezpečenie na výučbu počítačovej gramotnosti  t. j. počítače, dataprojektor a tabule, klub získal cez občianske združenie "Máme radi Rastislavice", z dvoch projektov:

1. Názov projektu:  Pomôžme seniorom do sveta internetu!

 Tento projekt je spolufinancovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja

 Druhý -  ako zamestnanecký projekt pána Pavla Suríniho 

2. Názov projektu: Pomôžme seniorom socializovať sa!

 Tento projekt je podporený Nadáciou Volkswagen  Slovakia

Cieľom projektov je podpora pozitívneho starnutia, aktívne prežívanie staroby a vytváranie sociálnych väzieb. V starobe narastá potreba vykonávať zmysluplné činnosti, ktoré vyplnia voľný čas a zároveň podporia udržanie duševného i telesného zdravia. Ak starší ľudia dostanú príležitosť aktívne participovať na spoločenskom, kultúrnom a spolkovom živote, má to pozitívny vplyv na kvalitu ich života. Kvalita života prináša človeku šťastie a spokojnosť, ktorá sa následne odzrkadľuje v jeho životných pocitoch, ako sú najmä autonómia, sebestačnosť, absencia bolesti a utrpenia, pocit užitočnosti, potrebnosti a šťastia.

Toto je krédo  a zmysel činnosti Klubu dôchodcov Rastislavice.

Mgr. Gabriela Kuklišová, predseda Klubu dôchodcov Rastislavice.


Vytvorené: 29. 11. 2019
Posledná aktualizácia: 10. 1. 2020 12:03
Autor: Správce Webu