Obsah

Deň Vidieckej univerzity tretieho veku

Deň Vidieckej univerzity tretieho veku

Deň Vidieckej univerzity tretieho veku pre KD Rastislavice v Nitre

V Kongresovom centre SPU v ŠD A. Bernoláka sa 26. apríla 2018 uskutočnil Deň Vidieckej univerzity tretieho veku, ktorý je vyvrcholením vzdelávacieho projektu.
Absolventi VUTV z Rastislavíc sa oboznámili s výstavbou a zameraním špičkového
pracoviska Agrobiotech centra, absolvovali odbornú exkurziu v Botanickej záhrade, navštívili skleníky a Vivárium a po skončení sa stretli s prof. RNDr. Zdenkou Gálovou, PhD., prorektorkou pre vzdelávaciu činnosť, s doc. Mgr. Ing. Dankou Moravčíkovou PhD., garantom vzdelávania VUTV a pani Margitou Granátovou na spoločnom obede. Spoločne vyhodnotili takúto formu vzdelávania, prediskutovali ďalšie možnosti a tiež priebeh slávnostného odovzdávania osvedčení o absolvovaní, ktoré sa uskutoční 19. 6. 2018 v Aule SPU o 14,00 hod. Napriek daždivému počasiu, ktoré trochu prekazilo ďalšie plány, odchádzali účastníci domov spokojní a odhodlaní v štúdiu pokračovať.
Text a foto: G. Kuklišová

Vytvorené: 28. 4. 2018
Posledná aktualizácia: 10. 1. 2020 12:04
Autor: