Obsah

Späť

Návrh VZN č.2/2023 o o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, v školskom klube detí a na čiastočnú úhradu nákladov finančného príspevku na stravovanie v materskej škole a v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôso

Vyvesené: 28. 8. 2023

Zodpovedá: Správce Webu

Späť