Obsah

Schválenie dotácií z NSK

Typ: ostatné
oznamCedron Nitrava

Občianske združenie Miestna akčná skupina CEDRON – NITRAVA informuje o podpise zmluvy o pridelení dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja.
V mesiaci august bola predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja, doc. Ing. Milanom Belicom, PhD. a predsedom MAS CEDRON – NITRAVA Ing. Marekom Oremusom podpísaná Zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja – Nástroj 1 LEADER NSK pre Miestnu akčnú skupinu CEDRON - NITRAVA.
Zmluva nadobudla účinnosť dňa 12.08.2022.
Touto zmluvou sa Nitriansky samosprávny kraj zaväzuje poskytnúť zo svojho rozpočtu finančné prostriedky na rok 2022 vo výške 24 795,80 EUR, s cieľom podporiť realizáciu aktivít držiteľov regionálnej značky kvality a združení a spolkov na vidieku.

Oznámenie o podpísaní Zmluvy o poskytnutí dotácií z rozpočtu NSK  


Príloha

Vytvorené: 18. 8. 2022
Posledná aktualizácia: 18. 8. 2022 11:17