Obsah

Úprava políčka

PZ Rastislavice

Členovia Poľovníckeho združenia Rastislavice sa aktívne starajú o svoj revír a v rámci brigády upravili políčko, aby pre divo žijúce zvieratá vytvorili kus prírody, ktorá prispeje k skvalitneniu ich života.