Navigácia

Obsah

Späť

VZN č.2/2023

o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, v školskom klube detí a na čiastočnú úhradu nákladov finančného príspevku na stravovanie v materskej škole a v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti v obci Rastislavice

Vyvesené: 13. 9. 2023

Zodpovedá: Správce Webu

Späť