Navigácia

Obsah

Úradná tabuľa


Úradná tabuľa

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Pozvánka na 23. neplánované zasadnutie OZ 21.02.2024
Rastislavice
Voľby prezidenta SR 2024 05.02.2024
Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu
Voľby prezidenta SR 2024 05.02.2024
Žiadosť o delegovanie člena okrskovej komisie
Pozvánka na 22. neplánované zasadnutie OZ 02.02.2024
Pozvánka na 21. neplánované zasadnutie OZ 25.01.2024
Prerušenie výchovno vzdelávacieho procesu 24.01.2024
ZŠ s MŠ Rastislavice
Pozvánka na 20. neplánované zasadnutie OZ 18.01.2024
22.1.2024
Pozvánka na 19. plánované zasadnutie OZ 04.01.2024
Pozvánka na 18. neplánované zasadnutie OZ 21.12.2023
Rastislavice, 27.12.2023 o 17.oo hod. v budove OcÚ
Návrh rozpočtu na rok 2024 11.12.2023
Pozvánka na 17. plánované OZ 07.12.2023
Rastislavice
Pozvánka na 16. neplánované zasadnutie OZ 08.11.2023
VZN č.3/2023 01.11.2023
o poskytovaní finančných príspevkov na zabezpečenie prevádzky sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi
VZN č. 4/2023 01.11.2023
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
Návrh VZN č. 3/2023 o poskytovaní finančných príspevkov na zabezpečenie prevádzky sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi 13.10.2023
Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 13.10.2023
Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ Rastislavice 09.10.2023
Pozvánka na 14. neplánované zasadnutie OZ 09.10.2023
Rastislavice
VZN č.2/2023 13.09.2023
o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, v školskom klube detí a na čiastočnú úhradu nákladov finančného príspevku na stravovanie v materskej škole a v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti v obci Rastislavice
Návrh VZN č.2/2023 o o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, v školskom klube detí a na čiastočnú úhradu nákladov finančného príspevku na stravovanie v materskej škole a v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôso 28.08.2023
Poverenie riadením ZŠ s MŠ E 30.06.2023 01.07.2026
Rastislavice
Návrh dodatku o dani z nehnuteľnosti E 13.09.2021 29.09.2024
Návrh dodatku o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni E 13.09.2021 29.09.2024
Rozpočet obce 2019-2021 14.12.2018 31.12.2018
Rozpočet školy na r.2019-2021 03.12.2018 31.01.2019
Komunálne voľby 2018 - výsledky 12.11.2018 31.12.2018