Navigácia

Obsah


Úradná tabuľa

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Pozvánka na 25. zasadnutie OZ Rastislavice 12.06.2024
25. plánované verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Odpredaj obecného auta III. 11.06.2024
Obchodná verejná súťaž
Záverečný účet - návrh 27.05.2024
Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ Rastislavice 13.05.2024
Rastislavice
Odpredaj obecného auta II. 03.05.2024
nové cenové zadanie
Zverejnenie -Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2025 - záverečné stanovisko E 26.04.2024 27.04.2027
PHSR Rastislavice 2024-2030 17.04.2024
Pozvánka na 24. plánované zasadnutie OZ 13.03.2024
Rastislavice
PHSR Rastislavice 2024-2030 E 12.03.2024 13.03.2027
na pripomienkovanie
Pozvánka na 23. neplánované zasadnutie OZ 21.02.2024
Rastislavice
Voľby prezidenta SR 2024 05.02.2024
Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu
Voľby prezidenta SR 2024 05.02.2024
Žiadosť o delegovanie člena okrskovej komisie
Pozvánka na 22. neplánované zasadnutie OZ 02.02.2024
Pozvánka na 21. neplánované zasadnutie OZ 25.01.2024
Prerušenie výchovno vzdelávacieho procesu 24.01.2024
ZŠ s MŠ Rastislavice
Pozvánka na 20. neplánované zasadnutie OZ 18.01.2024
22.1.2024
Pozvánka na 19. plánované zasadnutie OZ 04.01.2024
Pozvánka na 18. neplánované zasadnutie OZ 21.12.2023
Rastislavice, 27.12.2023 o 17.oo hod. v budove OcÚ
Návrh rozpočtu na rok 2024 11.12.2023
Pozvánka na 17. plánované OZ 07.12.2023
Rastislavice
Pozvánka na 16. neplánované zasadnutie OZ 08.11.2023
VZN č.3/2023 01.11.2023
o poskytovaní finančných príspevkov na zabezpečenie prevádzky sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi
VZN č. 4/2023 01.11.2023
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
Návrh VZN č. 3/2023 o poskytovaní finančných príspevkov na zabezpečenie prevádzky sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi 13.10.2023
Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 13.10.2023
Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ Rastislavice 09.10.2023
Pozvánka na 14. neplánované zasadnutie OZ 09.10.2023
Rastislavice
VZN č.2/2023 13.09.2023
o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, v školskom klube detí a na čiastočnú úhradu nákladov finančného príspevku na stravovanie v materskej škole a v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti v obci Rastislavice
Návrh VZN č.2/2023 o o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, v školskom klube detí a na čiastočnú úhradu nákladov finančného príspevku na stravovanie v materskej škole a v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôso 28.08.2023
Poverenie riadením ZŠ s MŠ E 30.06.2023 01.07.2026
Rastislavice
Návrh dodatku o dani z nehnuteľnosti E 13.09.2021 29.09.2024
Návrh dodatku o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni E 13.09.2021 29.09.2024
Rozpočet obce 2019-2021 14.12.2018 31.12.2018
Rozpočet školy na r.2019-2021 03.12.2018 31.01.2019
Komunálne voľby 2018 - výsledky 12.11.2018 31.12.2018