Obsah

15. výročie založenia múzea

15. výročie založenia múzea

15.výročie založenia múzea

Pri príležitosti 15. výročia založenia múzea zorganizovalo Miestne kultúrne stredisko v nedeľu 28.5.2017 deň otvorených dverí múzea. História múzea: "Dňa 24.5.2002 bola v Rastislaviciach daná do užívania pamätná izba s názvom "Izba tradícií", ktorá má sústreďovať, ochraňovať a prezentovať verejnosti históriu obce, ľudové zvyky a kultúru jej obyvateľov. Zásluhu na tom má vtedajší starosta pán Richard Kraus. Pri otvorení múzea sa slávnostne odhalila pamätná tabuľa na čelnej stene vchodu do budovy Obecného úradu. Je spomienkou na prvého richtára obce Ondreja Hollého (1887-1966), ktorý sa pričinil o osamostatnenie obce. Za richtára bol zvolený 26.6.1936 a tento dátum je významným historickým medzníkom v dejinách Rastislavíc, ktoré začali písať svoje dejiny ako samostatná obec Degeš. 11.6.1948 bol Degeš premenovaný na RASTISLAVICE. Tento názov mal pripomínať veľkomoravskú históriu tohto kraja a postavu veľkomoravského kniežaťa Rastislava. ( Občas sa názov Rastislavice spája s menom Milana Rastislava Štefánika. Táto verzia nie je podložená žiadnym historickým dokumentom. Iba zo spomienok pamätníkov sa dozvedáme, že bol robený prieskum medzi občanmi, po kom by mala byť obec pomenovaná a tí sa rozhodli pre M.R. Štefánika. Vraj boli potom pomenované Milanovce, Rastislavice a Štefanovičová. Každopádne, obec Rastislavice môže byť hrdá na oboch svojich významných menovcov.)

(Použitá literatúra: Rastislavice 1113-2007 monografia dejín obce)

 


Vytvorené: 29. 5. 2017
Posledná aktualizácia: 29. 5. 2017 12:11
Autor: