Obsah

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2018

1. 26.3.2018

2. 25.6.2018

3. 26.9.2018

4. 29.10.2018

5. 7.12.2018 - ustanovujúce OZ

6. 14.12.2018

7. 28.12.2018