Navigácia

Obsah

DANE - vzory tlačív:

1. Daňovník - súhrn príloh

2. Poučenie na vyplnenie priznania

3. Pozemok

4. Stavba jednoúčelová

5. Stavba viacúčelová

6. Príloha - zníženie - oslobodenie

7. Ohlásenie zmeny trvalého pobytu pre daňové účely

8. Žiadosť o vrátenie preplatku na dani

9. Žiadosť pre seniorov - zníženie dane