Navigácia

Obsah

Dobrovoľný hasičský zbor Rastislavice

Predseda DHZ Rastislavice: Michal Kalužák (0908131464)

Veliteľ: Patrik Schusnix (0940512121)

Tajomník a pokladník: Ing. Nikoleta Pavelová

Preventivár: Štefan Pochyba

Strojník: Peter Schusnix

Materiálno-technický referent: Róbert Rosival

Hospodár: Diana Počarovská

Referent mládeže: Denis Lakatoš

Kultúrny referent: Juraj Pauko

Členovia výboru: Jaroslav Počarovský, Petronela Markovičová

 

POŽIARNY PORIADOK obce Rastislavice

Viac info nájdete na: https://www.facebook.com/DhzRastislavice/

logo

Dobrovoľný hasičský zbor v Rastislaviciach

Dobrovoľný hasičský zbor v Rastislaviciach bol založený v roku 1934. V tých časoch bol najúspešnejším v širokom okolí. Nežná revolúcia v roku 1989 nebola pre DHZ veľmi nežná, pretože zbor zanikol. Jeho činnosť sa podarilo obnoviť až v roku 2006 z iniciatívy občanov. V súčasnosti má DHZ 22 členov vo veku od 18 do 50 rokov, z toho traja sú profesionálni hasiči a dokonca aj tri ženy. Predsedom DHZ sa koncom roka stal Michal Kalužák a veliteľom Patrik Schusnix.

Rastislavickí hasiči absolvujú pravidelne odbornú teoretickú prípravu,  požiarno-taktické cvičenia a rôzne súťaže. Výsledok ich aktivít sa prejavil v roku 2013, kedy bol DHZ Rastislavice zaradený do B kategórie celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek, čiže jednotka, ktorá je schopná vykonávať aj náročnejšie druhy zásahovej činnosti, v r. 2018 dokonca postúpili do kategórie A.

Medzi činnosti DHZ patrí aj údržba požiarnej techniky, výstroje a výzbroje. Hasiči nezabúdajú ani na protipožiarnu prevenciu, hlavne medzi deťmi a mládežou. V júli boli operačných strediskom vyslaní na zásah do Komárna na odčerpávanie vody zo zaplavených domov a v novembri k požiaru do Nových Zámkov, kde horel objekt firmy. Pre obec Rastislavice je aj toto znamením, že v prípade núdze sú dobrovoľní hasiči spôsobilí vykonávať samostatný zásah pri požiaroch a zasahovať pri živelných pohromách. Členovia DHZ sa zapájajú aj do obecných aktivít. Organizujú brigády, tradične darovávajú krv, spolupracujú s miestnymi organizáciami, s obecným úradom a podnikateľmi v obci.  Zorganizovali „Deň detí“ na miestnom ihrisku, súčasťou ktorého bola profesionálna ukážka zásahu požiaru, vystrihovanie z havarovaného auta s poskytnutím prvej pomoci.  Vlastnými finančnými prostriedkami a svojpomocne chcú dokončiť prístavbu garáže za obecným úradom, do ktorej im pribudlo k hasičskému automobilu Iveco Daily a protipovodňovému vozíku ešte hasičské auto Tatra 148 CAS 32, ktoré má výborné terénne vlastnosti podvozku, veľký výkon motoru a čerpacieho zariadenia, a tiež má značnú zásobu vody (6 600 litrov), čo je veľká výhoda pri väčších požiaroch a iných živelných pohromách. Tatra 148 bola zakúpená zo sponzorských financií od podnikateľov, ale aj niektorých členov DHZ Rastislavice a občanov obce, ktorým záleží na činnosti dobrovoľných hasičov.  Za podporu im patrí obrovské poďakovanie.

DHZ Rastislavice je neoddeliteľná bezpečnostná a dôležitá zložka našej obce, ktorá je pripravená vždy v čase prísť na pomoc v prípade požiaru, ohrozenia života, zdravia a majetku. Ich krédom a poslaním je „Zachraňovať ŽIVOT, ZDRAVIE a MAJETOK !“

Viac informácií na FB stránke DHZ Rastislavice TU

Fotogaléria

oznam

DHZ v škole 30. 11. 2023

oznam

Stavanie mája 30. 11. 2023

oznam

Kurz 1.pomoci 30. 11. 2023

oznam

DHZ v Zbojskej 30. 11. 2023

oznam

Stavanie mája 30. 11. 2023

oznam

Stavanie mája 30. 11. 2023

oznam

Dezinfekcia obce 30. 11. 2023