Obsah

Divadlo z Palárikova

Organizátor: Klub dôchodcov a Miestne kultúrne stredisko Rastislavice

Divadlo z Palárikova

Sychravé sobotné popoludnie 9. novembra spríjemnilo všetkým, ktorí prišli do Kultúrneho domu divadelné predstavenie "Charleyho teta". Komédiu naštudovali herci z Divadelného amatérskeho súboru z Palárikova, pod režisérskou taktovkou PaedDr. Dany Kucharovej. Dlhotrvajúci potlesk a standing ovation sú dôkazom, že sa im hra vydarila a pobavila prítomných hostí. Organizačne zabezpečili predstavenie v Rastislaviciach Mgr. Gabriela Kuklišová (KDR) a miestne kultúrne stredisko.