Obsah

Mamičke z lásky...

Slávnostný program ZŠ s MŠ Rastislavice ku Dňu matiek

Mamičke z lásky...

Deň matiek je sviatok, ktorý možno právom označiť za najväčší sviatok pre každého syna či dcéru, vnúčatá či tie najmenšie pravnúčatá. Láska je najväčšou radosťou, ktorú človek rozdáva druhým a sám neobmedzene prijíma tento dar. A práve ženy, mamičky, staré mamy rozdávajú lásku plným priehrštím, dodávajú odvahu do ďalších dní života, sú piliermi, na ktoré sa možno spoľahnúť. Aj žiaci rastislavickej školy a škôlky sa poďakovali svojim mamičkám za všetku ich lásku a starostlivosť milou slávnosťou v kultúrnom dome v utorok 14.mája.
Deti si pod vedením pani učiteliek pre svoje mamičky a staré mamy pripravili krásne spoločné hudobno-dramatické pásmo, po ktorom nasledovalo odovzdávanie darčekov, objímanie a v mnohých materinských očiach sa objavila slzička dojatia. Pred slávnosťou si ženy - matky uctil pán starosta Miroslav Juhász a obdaroval ich kvetmi. 
Veľká vďaka patrí všetkým pani učiteľkám, ktoré pripravili svojich žiakov, aby vyjadrili mamičkám lásku, lebo slov o vďačnosti a láske nikdy nie je dosť.