Obsah

Späť

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce-návrh

Vyvesené: 9. 1. 2023

Dátum zvesenia: 25. 1. 2023

Zodpovedá: Správce Webu

Späť