Obsah

Späť

Poverenie riadením ZŠ s MŠ

Rastislavice

Vyvesené: 30. 6. 2023

Dátum zvesenia: 1. 7. 2026

Zodpovedá: Správce Webu

Dokument zverejnený iba na elektronickej úradnej tabuli

Späť