Obsah

Späť

Návrh VZN č. 1/2020, o poskytovaní jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku jubilujúcim občanom s trvalým pobytom v obci Rastislavice

Vyvesené: 30. 11. 2020

Dátum zvesenia: 1. 12. 2023

Zodpovedá: Správce Webu

Dokument zverejnený iba na elektronickej úradnej tabuli

Späť