Obsah

Späť

Návrh dodatku o dani z nehnuteľnosti

Vyvesené: 13. 9. 2021

Dátum zvesenia: 29. 9. 2024

Zodpovedá: Správce Webu

Dokument zverejnený iba na elektronickej úradnej tabuli

Späť