Obsah

Daňové priznanie

Typ: ostatné
oznamk dani z nehnuteľnosti

❗Pripomíname občanom,
že do 31.1.2022 sa podáva daňové priznanie k dani z nehnuteľností.❗

➡ Priznanie k dani z nehnuteľností si podáva občan (daňovník), ktorému vznikla alebo zanikla povinnosť k dani z nehnuteľnosti, t. j. v priebehu uplynulého roka 2021 kúpil, predal, daroval nehnuteľnosť. Každú zmenu vlastníctva je potrebné priznať.
➡ Ak nehnuteľnosť nadobudli daňovníci dedičským konaním, v tom prípade priznanie k dani z nehnuteľnosti mali podať do 30 dní po právoplatnosti dedičského konania.
➡ Daňové priznanie sú však povinní podať aj vlastníci, u ktorých došlo k zmene stavu nehnuteľnosti a bolo im vydané stavebné povolenie na stavby alebo kolaudačné rozhodnutie.
➡ Na vyrubovanie dane z nehnuteľnosti pre rok 2022 je rozhodujúci stav v katastri nehnuteľností k 1.1.2022.
➡ Daňové priznanie sa podáva na predpísanom tlačive s názvom Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje. Tlačivo daňového priznania k dani z nehnuteľností je jednotné pre fyzické aj právnické osoby.
➡ Tlačivo: https://www.slovensko.sk/.../dan_z.../17-dp-md.pdf

➡ Daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2022 môže daňovník podať:
• osobne (Obecný úrad Rastislavice, 035/6478102)
• poštou (Obecný úrad, č. 27, 941 08 Rastislavice)

➡ Daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.


Vytvorené: 14. 1. 2022
Posledná aktualizácia: 14. 1. 2022 09:50
Autor: Správce Webu