Obsah

Brigáda PZ Rastislavice

Okolie školy

Členovia PZ Rastislavice upravili živý plot pred areálom miestnej školy.