Navigácia

Obsah

nájomné bytyNájomné byty v obci Rastislavice

Obec Rastislavice spravuje 2 nájomné bytovky, v ktorých sa nachádza 36 bytových jednotiek:

Počet jednotiek Druh bytu Veľkosť Nájomné Zábezpeka
4x garsónka 29,05 m2 67,70 € 406 €
8x 1- izbový 34,40 m2 80,15 € 481 €
8x 2 - izbový 42,05 m2 98 € 588 €
16x 3 - izbový 66,71 m2 155,50 € 933 €

 

Informácie o možnosti pridelenia nájomného bytu v obci Rastislavice

na tel.č.: 0917857814 u Mgr. Márii Derďakovej

Žiadosť o poskytnutie nájomného bytu podáva žiadateľ na Obecný úrad Rastislavice a to buď na adresu Obec Rastislavice, Obecný úrad, Hlavná 27/87, 941 08 Rastislavice, mailom: kd.rastislavice@gmail.com alebo osobne do podateľne obecného úradu.

Žiadosť o pridelenie bytu v obci Rastislavice