Navigácia

Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Rastislaviciach:

Mgr. Adriana Pašková - zástupca starostu obce 

Ing. Ján Pochyba- poslanec 

Jana Králiková - poslankyňa 

Miroslava Molnárová - poslankyňa

Mgr. Gabriela Hlinická - poslankyňa 

Ing. Anna Bartosová - poslankyňa 

Michal Kalužák - poslanec 


Rokovací poriadok OZ Rastislavice 

 

Zásady odmeňovania poslancov OZ Rastislavice